Steun ons en help Nederland vooruit

Citymarketing

Breda is een buitengewoon aantrekkelijke plaats om te wonen, te winkelen en te werken. Breda verdient een profiel dat hoort bij de negende stad van Nederland. Wat D66 Breda betreft is dat gericht op twee pijlers: wonen en winkelen. De pijler Wonen wordt gericht op de professionals die werken in de regio tussen Rotterdam Zuid en Antwerpen en nog niet in Breda wonen. De pijler Winkelen wordt gericht op de welvarende consument in hetzelfde gebied. Doel is mensen met hoge inkomens voor Breda te laten kiezen wanneer het gaat om wonen en winkelen.

Beeldcultuur als handelsmerk van Breda moet zichtbaarder gemaakt worden. Consumenten van cultuur moeten verleid worden om activiteiten te bezoeken. De communicatie hierover is een belangrijk onderdeel van citymarketing. Voor D66 Breda gaat goede citymarketing niet om het maken van een slogan, maar om het professioneel segmenteren van potentiële bezoekers en deze doelgroepen vervolgens gericht proberen te bereiken. Een goede citymarketing is nauw verbonden met activiteiten die plaatsvinden in de stad. Het Uitpunt en de promotietaken van de VVV moeten opgaan in een voorziening voor stadspromotie. D66 Breda vindt dat onderzocht moet worden of dit ook in regionaal verband kan. Krachten bundelen en samen optrekken is het devies.

Breda kan daarnaast beter gebruik maken zijn natuurlijke ligging. De grens tussen Nederland en België is slechts een grens in de hoofden van mensen. Breda kan profiteren van betere communicatie en samenwerking met de Belgische markt. Daarom komt er een gericht programma om de Belgen te verleiden naar Breda te kijken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018