Steun ons en help Nederland vooruit

Breda voorbereid op klimaatverandering

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we meer regenwater moeten verwerken dan onze riolen aankunnen. Groen en gras kunnen grote hoeveelheden hemelwater opvangen. Klimaatverandering leidt er ook toe dat we meer fysieke maatregelen moeten treffen om droge voeten te houden. Dat doen we door de buitenruimte groener en slimmer in te richten.
Onze inwoners betalen gezamenlijk tientallen miljoenen euro’s te veel aan hun energierekening. D66 zet fors in op het verduurzamen van woningen. Nieuwbouw is altijd energieneutraal. We laten projectontwikkelaars groen in de omgeving, op daken en op straatniveau aanleggen. Om bestaande woningen te verduurzamen sluit de gemeente een lokaal energie- en klimaatakkoord met lokaal actieve partijen, bedrijven, kennisinstellingen en bewonersinitiatieven, waarin de klimaatambities gewaarborgd worden.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019