Steun ons en help Nederland vooruit

Breda Inspireert

Cultuur informeert, inspireert en innoveert. Kunst leert ons over het verleden,
het heden en de toekomst. Voor de ontwikkeling van iedere Bredanaar is het van
belang dat hij in aanraking komt met cultuur. D66 zet stevig in op toegankelijkheid
van cultuur, met name voor de jeugd. Daarnaast zijn kunst en cultuur van grote
waarde voor een goed vestigingsklimaat. De culturele en creatieve sector maakt
Breda niet alleen aantrekkelijk, maar genereert ook werkgelegenheid. Wanneer een
culturele broedplaats ontstaat, is dit de beste voorspeller van economisch succes
en welvaart.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018