Steun ons en help Nederland vooruit

Binnenstad

Door de economische crisis en de permanente verschuiving naar internetshopping liepen de bestedingen in de detailhandel de afgelopen jaren terug. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar. D66 Breda ziet een risico dat de stad in de loop van de jaren tot een “gatenkaas-centrum” ontwikkelt: Plukjes winkels met daartussen leegstaande gebouwen of gebouwen die niet-publieksgerichte functies krijgen. Dit is nadelig voor de aantrekkingskracht van het centrum voor Bredanaars en bezoekers.

D66 Breda vindt dat de hoeveelheid vierkante meters winkeloppervlak in Breda haar maximale capaciteit bereikt. De locatie Achter de Lange Stallen is het laatste grootschalige project waarbij extra winkeloppervlak kan worden gerealiseerd. D66 vindt dat hier een mix van wonen en werken ontwikkeld moet worden met een goede stedelijke kwaliteit.

De gemeente daagt ondernemers uit om creatief met haar mee met denken hoe de stad haar aantrekkelijkheid vergroot. Zaken die daarbij aan de orde moeten komen zijn concentratie van winkels en horeca, alternatieve publieke faciliteiten in vrijgekomen ruimten en het unieke karakter van de “buitenrand” van het centrum. Dit resulteert in een, in overleg met inwoners, horeca, detailhandel en overige belanghebbenden opgestelde, nieuwe visie op het nieuwe stadshart. Ideeën die breed gedragen worden, wil D66 verder laten uitwerken tot een professioneel projectplan. Daarnaast komt de gemeente ondernemers en bezoekers tegemoet door de parkeertarieven aan de rand van het centrum te verlagen. Zo wordt de drempel voor het bezoeken van het stadshart verlaagd. D66 Breda streeft naar een gemengd centrum waarbij winkelen kan worden gecombineerd met horeca en entertainment.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018