Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Voor inwoners van Breda is veiligheid een belangrijk onderwerp. D66 Breda wil dat Breda voor alle inwoners een veilige stad is, maar realiseert zich ook dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is. De mate van veiligheid bepaalt of mensen deelnemen aan de samenleving. Onveiligheid kan leiden tot een terugloop van economische bedrijvigheid, maar ook tot eenzaamheid. Een veilige stad is voor D66 Breda een randvoorwaarde om veranderingen in de samenleving tot een succes te maken. Of mensen zich veilig voelen heeft niet alleen te maken met het inbraakcijfer in de wijk, maar ook met de hoeveelheid zwerfafval op straat. Het gaat niet alleen over de overlast die mensen ervaren van groepen hangjongeren, maar ook over het kennen van de buren. Het gevoel van veiligheid wordt bepaald door straatverlichting op de belangrijke plaatsen, cameratoezicht in het uitgaansgebied, een toezichthouder en politieman op straat en handhaving op verkeersovertredingen. Tenslotte is het van belang dat mensen zich thuis voelen in hun eigen wijk. D66 Breda wil dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en veiligheid ervan. D66 Breda is van mening dat ten aanzien van veiligheid snel naar ‘de overheid’ wordt gekeken. De overheid moet er voor zorgen dat inwoners zich veilig voelen. Wat D66 Breda betreft hebben inwoners zelf ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid. De inzet van politie, justitie en gemeente alleen is niet voldoende. Inwoners zijn de ogen en oren in de wijk en kunnen via projecten als buurt-preventie een bijdrage leveren. Maar, wat D66 Breda betreft mag dat best verder gaan. Inwoners zijn de veiligheidsregisseurs van de toekomst. De mening van inwoners moet bepalend zijn voor het stellen van prioriteiten op wijkniveau. Ook op stedelijk niveau willen we de inwoners mee laten praten, bijvoorbeeld als het gaat over de positionering van beveiligingscamera ‘s.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018