Steun ons en help Nederland vooruit

Kantoren en Bedrijven

Bestaande panden en terreinen kunnen beter benut worden. D66 Breda zet zich in om deze aan te passen naar de huidige eisen en weer in te zetten voor de bestaande functie. Als dat geen mogelijkheid is, heeft een nieuwe functie voor een pand de voorkeur. Pas daarna zijn sloop en eventuele nieuwbouw voor D66 Breda een optie. Dit vraagt om een overheid in continue dialoog. Dit kan op niveau van één pand, maar uiteraard kan ook gekeken worden naar hele terreinen.

Voor nieuwe bedrijvenlocaties is de focus het gebied rondom Via Breda. Naast deze specifieke zones voor bedrijven en kantoren, is er ruimte nodig voor kleinschalige kantoren en bedrijfjes in woonwijken. D66 Breda wil dit aanpakken zoals de succesvolle incubator Keijsersmolen. Daar is een oude school verbouwd tot ondernemerscentrum voor kleine bedrijven. Dit kan worden herhaald in andere wijken in gemeentelijke panden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018