Steun ons en help Nederland vooruit

Andere rollen

Andere rollen voor inwoners, maar ook voor instellingen en de gemeente. D66 Breda wil bijdragen aan preventie, gezondheidsbevordering en vroegsignalering faciliteren. Dat kan door schotten weg te nemen, overbodige protocollen en regels te verwijderen en toegang en verantwoording te vereenvoudigen. De gemeente kan dit stimuleren door nieuwe, onorthodoxe aanpakken zoals sparen voor de zorg die je later zelf nodig hebt. Spaarpunten kunnen worden verdient door nu vrijwilligerswerk te doen. Deze opdracht geldt ook voor de gemeente. Wat D66 Breda betreft krijgt de gemeente een andere rol en trekt zich meer terug. Het bepalen hoe de dienstverlening van de gemeente eruit ziet moet meer bij instellingen en inwoners neergelegd worden. Zij weten hoe dienstverlening het beste aan kan sluiten bij behoeften. Zo kan de WMO-adviesraad een rol spelen in de evaluatie van zorgaanbieders, of de afhandeling van klachten jegens de aanbieders. D66 Breda vindt het daarvoor wel belangrijk dat in dergelijke raden alle betrokkenen goed vertegenwoordigd zijn. Niet alleen de gebruikers van nu, ook die van de toekomst. Als aan die randvoorwaarde is voldaan, kunnen zij een grotere invloed krijgen op het beleid en de beoordeling van zorgaanbieders.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018