Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden over ‘slimme stad’, ‘slimme stoplichten

Breda laat op meerdere terreinen zien dat zij voorop wil lopen in de toepassing van slimme technologieën die de leefbaarheid van de stad verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de recente herinrichting van Willemstraat, waar de nieuwe LED-lantaarnpalen niet alleen energiezuiniger zijn en voor sfeerverlichting zorgen; zij zijn de start van een “smart grid”. Dit gaat de gemeente en andere partijen in de toekomst mogelijk toepassingen opleveren die voetgangers en auto’s kunnen adviseren over te nemen routes, rekening houdend met drukte en bereikbare parkeerplaatsen.

Ook in de begrotingsbehandeling is door meerdere partijen aangedrongen op het toepassen van nieuwe technologie die Breda zuiniger en prettiger maakt. Er zijn moties aangenomen om versneld de verlichting in de stad te vervangen door LEDs. Een nieuw slim en sfeervol lichtplan voor de Grote Kerk wordt op 14 december in gebruik genomen.

Tijdens de begroting voor 2016 zijn ook moties aangenomen waarin:

–        Breda zich moet opwerpen als pilotstad voor smart mobility experimenten en organisaties worden uitgenodigd om in Breda nieuwe technieken en ideeën te laten proefdraaien;

–        Door gebruik van bijvoorbeeld bluetooth, lussen in de weg en slimme data de bereikbaarheid van de stad beter te organiseren.
We kunnen dus constateren dat het College en de Raad voldoende ambitie hebben om Breda een werkelijk slimme stad te maken!

Recent zijn in het nieuws berichten te lezen over proeven met intelligente verkeerslichten. Zie hiervoor bijvoorbeeld:

http://www.cobouw.nl/artikel/1649911-minder-file-door-slimme-stoplichten

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/19345/houten-heeft-primeur-met-slimme-verkeerslichten

Met behulp van deze verkeerslichten worden verkeersdeelnemers via een app ingelicht over wachttijden en routes en kunnen verkeersstromen beter in beeld worden gebracht.

Een eerste pilot met deze techniek is recent van start gegaan in Houten. Men streeft ernaar om op korte termijn in heel Nederland 1200 dergelijke installaties in gebruik te nemen.

D66 is van mening dat slimme verkeerslichten uitstekend aansluiten bij de visie op smart mobility die het College en de Raad recent hebben uitgesproken. Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Heeft het College kennis genomen van de pilot met slimme verkeerslichten die recent in Houten is gestart?
  2. Is het College met ons van mening dat dit initiatief naadloos aansluit bij de visie op een slimme binnenstad en smart mobility, zoals onder meer in November door College en Raad is besproken?
  3. Kan het College actie ondernemen om te zorgen dat Breda een pilot start met slimme verkeerslichten en waarbij ook aandacht wordt besteed aan de relatie tussen dit initiatief en de overige lopende projecten op het gebied van smart mobility en smart grid?

Wij kijken uit naar uw antwoord.

Tim van het Hof

Ron van Loon

lees hier de antwoorden van het College van B&W op deze vragen.

Gepubliceerd op 07-12-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018