Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

vragen inzake verbetering bewindvoering

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen
onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Aan dit beschermingsbewind zitten kosten. Wie
geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand
aanvragen bij de gemeente.
De kosten voor bewindvoering zijn in Breda tussen 2014 en 2016 van €605.000 per jaar toegenomen
naar €1.300.000 per jaar. Deze kosten worden gefinancierd uit het potje Bijzondere Bijstand.
Enerzijds door de toegenomen kosten en anderzijds door de kwaliteitsslag die op het gebied van
bewindvoering te maken valt, kijken verschillende gemeente naar andere manieren om klanten met
budgetvraagstukken te helpen. Bijvoorbeeld via budgetbeheertrajecten. Budgetbeheertrajecten zijn
veel goedkoper en zijn minder ingrijpend voor klanten.
In de afgelopen periode zijn er verschillende berichten1
naar buitengekomen over de kwaliteit van
bewindvoering. Verschillende gemeenten zetten inmiddels eigen bewindvoerders in. Dat is
goedkoper en biedt beter zicht op het verloop, de kwaliteit en de uitstroom van het bewind. 2

Daarom hebben we de volgende vragen, aanvullend op eerdere vragen over het onderwerp (20
februari 2018) aan het college:
1. Herkent u zich in het beeld dat o.a. in de berichtgeving van de NOS wordt geschetst dat de
kwaliteit van bewindvoering te wensen overlaat? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee,
waarop baseert u dat?
1 https://www.groene.nl/artikel/ik-ben-financieel-gehandicapt-gemaakt
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2229917-weinig-zicht-op-kwaliteit-bewindvoering-mensen-in-de-schuldende-dupe.html
21-06-2018 Registratienr. 40989614-2851
Het is aan de rechter om toe te zien op de kwaliteit van bewindvoering.
2. Heeft de rechtbank bewindvoerders in beeld die onvoldoende kwaliteit leveren? Zoja, heeft
u hier contact over en kunt u aangeven wat u en de rechtbank met deze informatie doen?
3. Heeft u zelf een beeld van bewindvoerders, die onvoldoende kwaliteit leveren? Zo ja, wat
doet u met deze kennis? En kunt u hierover informatie verstrekken aan de gemeenteraad?
4. Bent u voornemens om, eventueel in samenwerking met de Rechtbank Zeeland-WestBrabant,
te gaan werken met een zogenaamde ‘zwarte’ lijst van bewindvoerders om klanten
zodoende te kunnen wijzen op frauduleuze bewindvoerders en niet-goed functionerende
bewindvoerders? Zo nee, waarom niet?
Maar ook de branche van bewindvoerders is een belangrijke ingang om de kwaliteit te verhogen en
de kosten daarmee te verlagen. Door samen te werken kan worden gekomen tot een pakket van
mogelijkheden, van vrijwilligers die helpen bij budgetbeheer tot compleet overnemen van de hele
financiële administratie door beschermingsbewindvoerders.
5. Is het college bereid om samen met de branche van bewindvoerders in gesprek te gaan over
op- en afschalen en verschillende opties van budgetbeheren?
6. Ziet u verder nog andere mogelijkheden om zowel het kostenaspect als het kwaliteitsaspect
rondom bewindvoering aan te pakken?
Wij kijken uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Rob Sips Marike de Nobel Inge Verdaasdonk Maddy van Hemel
Raadslid PvdA Raadslid Groenlinks Raadslid SP Raadslid D66

Gepubliceerd op 21-06-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019