Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake uitbreidingsvergunning geitenhouderij Teteringen

Geacht college,

 

Vanmorgen lazen we in BN/DeStem dat een geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen een vergunning heeft gekregen om uit te breiden. De uitbreiding is inmiddels al in vergevorderd stadium. Binnenkort breidt de geitenhouderij uit van de huidige 900 geiten naar 1.200 stuks. BN/DeStem meldt dat omwonenden bezorgd en boos zijn.

 

Begin juli besloot de provincie Noord-Brabant tot een bouwstop (moratorium) met betrekking tot geitenstallen in afwachting van een extra onderzoek over de gezondheidsrisico’s. Uit het recent uitgebrachte rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Het is op dit moment onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat. Er is dan ook vervolgonderzoek nodig naar de oorzaak van dit risico. Vanuit het voorzorgprincipe heeft de provincie daarom bepaald dat nieuwe geitenhouderijen en uitbreidingen van bestaande geitenhouderijen tot 2020 niet worden toegestaan.

 

Bij een eerdere vergunningaanvraag voor een geitenhouderij in Bavel heeft een brede geleding van de politiek zijn zorgen geuit met betrekking tot dergelijke grote geitenhouderijen dichtbij stedelijk gebied. Dit heeft er toe geleid dat de desbetreffende geitenhouderij in Bavel er niet meer komt. Bovenstaande partijen maken zich nu ook druk over het effect van de uitbreiding van de geitenhouderij in Teteringen en hebben  daarover de volgende vragen aan het college:

 

  • Deelt u het voorzorgprincipe dat de provincie hanteert met betrekking tot (mogelijke) gezondheidsrisico’s bij geitenhouderijen? Hoe geeft u invulling aan dit principe?

 

  • Deelt u de mening dat een uitbreiding van geitenstallen op Bredaas grondgebied niet wenselijk is, totdat er aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden?

 

  • Waarom is het de gemeente Breda, ondanks de bouwstop (moratorium), niet gelukt om de uitbreiding van de geitenboerderij tegen te houden? Welke stappen heeft u ondernomen om de uitbreiding te voorkomen?

 

  • Zijn er nog vergelijkbare situaties, waarbij er feitelijk nog mogelijkheden aanwezig zijn om geitenhouderijen uit te breiden? En welke maatregelen kunt u inzetten om (ook) deze uitbreidingen te voorkomen?

 

  • Heeft de gemeente nu nog middelen om de uitbreiding van de geitenboerderij in Teteringen tegen te houden? Zo ja, bent u bereid om deze in te zetten? Zo nee, waarom niet?

 

In afwachting van uw antwoorden en met vriendelijke groet,

 

 

Rob Sips                             Merijn Scheifes                               Maddy van Hemel                          René Spiegels

PvdA Breda                       GroenLinks Breda                          D66 Breda                                        SP Breda

Gepubliceerd op 23-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018