Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake treinverbinding Dordrecht-Breda

Afgelopen week hebben we met veel vreugde mogen vernemen dat de treinverbinding Breda – Antwerpen – Brussel vanaf 9 april van start gaat. Een heugelijk feit, het heeft lang geduurd maar daarmee wordt er eindelijk een belofte ingelost. Hier heeft ook D66 Breda jarenlang voor gepleit. Na de opening van het nieuwe station van Breda is dit wat D66 betreft, een mooie mijlpaal in de voortdurende strijd om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen voor de toekomst.

Maar, met deze verbinding zijn we er nog niet wat D66 Breda betreft. Ook de komende jaren zal het van belang zijn dat we in blijven zetten op kwalitatief goed openbaar vervoer. Zo pleiten wij er zeker voor dat, na de verbinding naar zuiden, ook goede verbindingen richting het oosten (zoals bv. de verbinding naar Duitsland, de lijn Eindhoven-Düsseldorf die nu ook een prioriteit is van het kabinet) onderhouden en gerealiseerd worden en dat er daar waar mogelijk, door het college een bijdrage geleverd wordt.

Ook de verbinding naar en van de Randstad blijft van groot belang. Via de media vernamen we dat de gemeente Dordrecht een brief heeft gestuurd aan staatssecretaris Van Veldhoven. In deze brief pleit deze gemeente om volwaardig opgenomen te worden in de intercityverbinding tussen Dordrecht en Breda/Brabant, de brief meldt:

“Het kan niet zo zijn dat twee naastgelegen 100.000+gemeenten niet per Intercity zijn verbonden en dat duizenden reizigers daar de dupe van zijn.” https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZgbgyhvJO_brief_staatssecr_IC_Dordrecht-Breda.pdf

Een oproep die D66 Breda van harte ondersteunt en daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college het met D66 eens dat een kwalitatief goede treinverbinding Dordrecht – Breda/Brabant een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid en economie van Breda?
  2. Is het college op de hoogte van de brief die de gemeente Dordrecht heeft gestuurd aan de staatssecretaris? Wat is het standpunt van het college t.o.v. deze oproep in deze brief aan de staatssecretaris?
  3. Op 14 februari a.s. vindt er een spooroverleg plaats in de Tweede Kamer. Is het college bereid om in navolging van Dordrecht, het belang van een volwaardige verbinding te onderstrepen richting de Tweede Kamer?
  4. Ziet uw college mogelijk nog andere wegen om deze oproep te ondersteunen richting de bevoegde instanties? Zo ja, horen wij graag van u welke wegen u bereid bent te bewandelen.

 

Lees hier de antwoorden van het College van B&W op deze vragen.

Gepubliceerd op 01-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018