Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen inzake Toezicht en Handhaving in het buitengebied

Geachte College,

Breda heeft een prachtig groen buitengebied. Waar we enerzijds trots op kunnen zijn, maar anderzijds ook zorgzaam voor moeten zijn. De afgelopen jaren heeft Breda flink geïnvesteerd in ons buitengebied. Tegelijkertijd hebben we ook geïnvesteerd in meer Toezicht en Handhaving in het buitengebied. In 2016 sloot de Gemeente Breda een overeenkomst van 5 jaar samen met Staatsbosbeheer.  Zogenaamde groene BOA’s kunnen daardoor intensiever toezicht houden en waar nodig eventueel ook de politie inschakelen.

Op 25 juli lazen wij het bericht dat in het natuurgebied de Vierde Boezem langs de Haagse Beemden veel overlast is. Een prima taak voor onze groene BOA’s zou je zeggen. Echter in het artikel wordt gesteld dat Staatsbosbeheer, gemeente en de politie zeggen dat ‘er vanuit de politiek geen geld is om in dit gebied te handhaven’. Dit vinden wij gelet op het bovenstaande moeilijk te rijmen. Zeker ook omdat de afgelopen jaren structureel meer geld voor Toezicht en Handhaving is uitgetrokken. Daarbij zou ook meer prioriteit komen gelegd worden op de wijken, dorpen en het buitengebied en minder op het centrum.

Juist met de illegale dumpingen van de laatste tijd in het buitengebieden de aanhoudende droogte zou je toch verwachten dat met de capaciteitsuitbreiding er adequaat ingespeeld kan worden op deze signalen.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Heeft het College het artikel op BredaVandaag van 25 juli gelezen?
  2. Zijn bij het College signalen over overlast in het buitengebied, zoals de Vierde Boezem bekend?
  3. Wat vindt het College van de reactie dat ‘de politiek te weinig geld beschikbaar heeft gesteld voor Toezicht en Handhaving’ en hoe rijmt zij deze met de inspanningen van de afgelopen jaren?
  4. Ziet het College binnen de huidige capaciteit alsnog ruimte om adequaat te handhaven in het buitengebied?

 

In afwachting van uw antwoord,

Tim van het Hof, fractievoorzitter D66 Breda.

 

Gepubliceerd op 30-07-2018 - Laatst gewijzigd op 30-07-2018