Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake het Puijfelik-terrein

Lees hier de antwoorden van het College op onderstaande vragen.

Geacht College,
Vorige week ontvingen wij het bericht dat het papierverwerkingsbedrijf definitief verhuist naar Oosterhout. Daardoor komt het welbekende terrein van Van Puijfelik vrij.

Afgelopen donderdag zagen we tot onze grote vreugde, het bericht dat er vanuit de omgeving door de werkgroep Belcrum 500 meegedacht wordt over de toekomst van dit unieke gebied. In het artikel komen de we volgende zin tegen:

Voor het uitbreken van de crisis dacht Breda zelf ook aan het realiseren van een woonwijk aan het water. Die plannen bleken in de crisistijd niet realiseerbaar.[1]

Ook wij vinden dat er hier kansen ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen in het belang van Breda. Daarbij denken wij onder andere aan een bestemming wonen in verbinding met de mooie wijk de Belcrum en de culturele ‘hotspot’ van het Havenkwartier en de mogelijke ontwikkelingen op het terrein van Klavers Jansen, waar D66 eerder al een bespreeknotitie over indiende.

Dat brengt ons op de volgende vragen:

  1. Is het College met ons eens dat het vertrek van Van Puijfelik nieuwe kansen biedt op nieuwe ontwikkeling van dit gebied en dat het zaak is voortvarend na te gaan wat de mogelijkheden zijn en welke acties van de gemeente daarbij horen?
  2. Welke stappen is het college van plan hierin te zetten?
  3. Ziet het College samen met de buurt en ons de mogelijkheid om in dit gebied woningen te gaan realiseren?

Voor deze ontwikkeling zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Met ook de komende Omgevingswet en de participatie van de buurt in gedachte hebben we nog de volgende vraag:

  1. Zou de eventuele ontwikkeling van dit terrein aangepakt kunnen worden middels een pilot voor de nieuwe Omgevingswet en zo ja, welke stappen denkt het college daarin dan te zetten?

 

Maddy van Hemel, D66 Breda
Henk van der Velde,  PvdA Breda
[1] http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2016-10-20/maak-van-terrein-van-puijfelik-woonwijk#.WAjNXGZCX7E.facebook

 

Gepubliceerd op 25-10-2016 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019