Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen inzake komst containerterminal

Vragen gesteld door: Faissal Boulakjar en Reginald Kluijtmans
Onderwerp: komst containerterminal

Vraag 1

  • Klopt het dat er een aanvraag ligt om een (tijdelijke) container overslag (laad- en loskade) voorziening te creëren in dit gebied?

Vraag 2

  • Is het college met D66 eens dat de voorgenomen plannen van de ondernemer tegen het beleid indruist dat de afgelopen jaren is ingezet met het Bruisend waterplein, de structuurvisie en het project Breda Broeit?

Vraag 3

  • Hoe beoordeelt u vervolgens de plannen van de aanvrager in het licht van de voornoemde visies? Wat voor gevolgen heeft dit voor de (water)recreatiewaarden in dit gebied en hoe denkt u om te gaan met de functie van de sloepenhaven in het licht van de aanvraag?

Vraag 4

  • D66 is ook erg benieuwd naar uw visie mbt de veiligheid op en rond het water als beide functies (overslaghaven en waterrecreatie) In dit deel van de haven bijeenkomen?

Vraag 5

  • Wij hebben begrepen dat ook het waterschap van mening is dat de geplande laad- en loskade niet bijdraagt aan de gewenste waardecreatie van het gebied. Heeft u contact gehad met het waterschap over het voornemen van de aanvrager? Kunt u dit beeld bevestigen?

Vraag 6

  • Tot slot een vraag m.b.t. de communicatie: Heeft het college scherp wat de ondernemers zoals Dura Vermeer (die hier nieuwbouw pleegt), instellingen zoals het ministerie (die de nieuwe rechtbank bouwt) en bewoners zoals de wijkraden van het Stadshart en de Belcrum rondom dit gebied van deze plannen vinden? Wij zijn erg benieuwd naar deze reacties.
Gepubliceerd op 16-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018