Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake HSL trein naar Antwerpen

Datum: 21-06-2017

Betreft vragen ex. Art. 40 RvO: HSL-trein naar Antwerpen

Geacht College,

Breda is trots op haar nieuwe station. Terecht, het heeft zelfs het predikaat Beste Gebouw van Nederland gekregen van de BNA vakjury. En ook de openbare ruimte tussen station en Valkenberg is geheel terecht in de prijzen gevallen. Maar het blijft toch wonderlijk dat het belangrijkste doel voor de Bredase OV terminal nog niet is gehaald: er rijdt nog geen internationale HSL-trein.

Keer op keer is de introductie uitgesteld. Eerst door het debacle met de aankoop van de Fyra. Nu al weer enkele jaren omdat de NS het niet voor elkaar krijgt de ERMTS beveiligingssoftware in het door haar gewenste materieel te plaatsen. Maar Breda heeft niet gevraagd om een trein van Ansaldo of van Bombardier, Breda vraagt een trein die naar Antwerpen en Brussel rijdt. En snel. De NS komt al lange tijd haar verplichtingen naar de minister van I&M en naar de treinreizigers vanuit Breda niet na. Dat moet nu eens over zijn.

D66 en CDA vinden dat de NS op korte termijn vervangend vervoer moet regelen voor de HSL verbinding Breda-Antwerpen. Daarover hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Deelt u de mening van D66 en CDA dat de treinreizigers vanuit Breda recht hebben op een snelle treinverbinding naar Antwerpen en van daaruit verder naar het zuiden?
  2. De toegezegde HSL-trein van Breda naar Antwerpen is sinds 2013 keer op keer uitgesteld. Breda heeft geen invloed op dat proces maar ondervindt wel de hinder. Dit leidt inmiddels tot economische schade. Hoe verlopen de gesprekken met de minister van I&M hierover? Bent u bereid met de minister te onderhandelen over compensatie?
  3. Reizigers vanuit Breda hebben groot belang bij een snelle verbinding naar Antwerpen op korte termijn. Een HSL-trein gaat per 1 december nog niet rijden. Bent u bereid met de NS en de minister van I&M afspraken te maken over vervangend busvervoer voor de ontbrekende HSL-trein naar Antwerpen?
  4. Kan dit vervangend vervoer met ingang van de nieuwe NS dienstregeling voor 2018 geïmplementeerd? Zo nee, wat is uw verwachting over de termijn waarbinnen de treinreizigers vanuit Breda vervangend vervoer naar Antwerpen tegemoet kunnen zien?
  5. Zal naar uw inzicht dit vervangend vervoer de komst van de HSL-trein naar Antwerpen bespoedigen?

Hartelijke groet,
Frank Toeset                Jeroen Bruijns

raadslid D66 Breda       raadslid CDA Breda

Gepubliceerd op 21-06-2017 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019