Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake Havenkwartier

Geacht College,

Het Havenkwartier is volop in beweging. In november organiseerde Blast, in opdracht van de gemeente, een bijeenkomst waarin bewoners en geïnteresseerden werden uitgenodigd om te brainstormen over de invulling van het terrein. Prachtige ideeën passeerden de revue: van het inrichten van Groene Zones, het terugbrengen van het speelhuisje en het creëren van een Markthal tot het bouwen van het Turfschip. Al met al een bruisende en inspirerende sessie.

Aan het eind van de bijeenkomst bedankte de gemeente de deelnemers voor hun ideeën. Ze ging zelf aan de slag en wanneer de volgende bijeenkomst kwam en of deze mensen daarbij werden uitgenodigd was nog maar de vraag. Er zou een visie komen, maar hoe het participatietraject verder in elkaar zat was niet bekend. Dit terwijl er juist zoveel energie in de zaal zat en terwijl er zoveel mensen begaan waren met de toekomstige invulling van dit gebied.

GroenLinks Breda, D66 en CDA Breda hebben daarom de volgende vragen:

  1. Ziet u met ons de mogelijkheden om als gemeente een open proces van co-creatie aan te gaan met de stakeholders die een bijdrage kunnen leveren aan het verzilveren van de kansen die dit gebied te bieden heeft? Wij refereren ook aan de mail van de inwoners van de Belcrum van 11 januari jl.
  2. Hoe gaat u ervoor zorgen dat juist deze Bredanaars aan het stuur komen bij de totstandkoming van de visie en ervoor zorgen dat het niet wordt bedacht in het stadhuis?
  3. Hoe ziet u het vervolgtraject?

Cultuur en erfgoed zijn het DNA van een stad. In het gebied staat een aantal prachtige cultuurhistorische gebouwen. GroenLinks Bredawil, net als vele andere Bredanaars en deelnemers aan de bijeenkomst, dat de cultuurhistorische gebouwen, zoals de Backer-en-Ruebhallen (Speelhuislaan 173-175) voor Breda worden behouden. In de structuurvisie zijn de gebouwen opgenomen in de Erfgoedkaart en worden  als waardevol aangemerkt. Bewoners uit de wijk Belcrum hebben ideeën en nemen initiatieven over invulling van hallen en terrein. Momenteel wordt er onderhandeld over de verkoop van het terrein en de daarop gevestigde gebouwen. De eerder afgegeven sloopvergunning voor de overgebleven hallen wordt gezien als een bedreiging.

GroenLinks Breda, D66 en CDA Breda hebben daarom de volgende aanvullende vragen:

  1. Deelt u de mening van GroenLinks Breda, D66 en CDA Breda dat bovengenoemde gebouwen in het havenkwartier voor toekomstige generaties van historische waarde zijn en dat deze gebouwen daarom opgenomen zijn in de Erfgoedkaart van de Structuurvisie 20130?
  2. Zijn er mogelijkheden om de eerder afgegeven sloopvergunning te herroepen? De reden van toekenning is niet meer aan de orde. Zo ja, bent u voornemens om deze sloopvergunning te herroepen?
  3. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Backer & Ruebhallen voor toekomstige generaties worden behouden? Is de gemeente betrokken bij de verkooponderhandelingen?

Namens de fracties  van GroenLinks Breda, D66 en CDA

Maddy van Hemel,                                            Merijn Scheifes                                         Peter Elbertse
D66 Breda                                                           GroenLinks Breda                                     CDA Breda

Gepubliceerd op 14-01-2017 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019