Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake gemeentelijke zwemaccomodaties

 

Onlangs namen we kennis van de pilot met verruiming van de openingstijden bij buitenzwembad Wolfslaar. De laatste twee weken van de zomervakantie 2017 werd het buitenbad opengesteld voor het publiek, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Daarbij is er ook een enquête gehouden onder de bezoekers van buitenzwembad Wolfslaar.

D66 Breda is benieuwd naar de uitkomsten van de pilot en de enquête.

 

Bovenstaande brengt ons tot de volgende vragen;

 

  • Kunt u ons informeren over de uitkomsten van de pilot verruiming openingstijden bij buitenbad Wolfslaar in de laatste twee weken van de zomervakantie?
  • Kunt u ons informeren over de resultaten van de gehouden enquête onder bezoekers van buitenbad Wolfslaar?

 

In de overeenkomst met exploitant Optisport is destijds overeengekomen dat er periodieke enquêtes onder bezoekers van de zwembaden die zij exploiteren wordt gehouden.

 

  • Zijn deze enquêtes uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? En Zo ja, kunt u de uitkomsten van de enquêtes met ons delen?

 

D66 Breda is namelijk benieuwd of het College de resultaten van de enquêtes gebruikt om te komen tot een integrale visie over de toekomst voor de gemeentelijke zwembadaccommodaties.

 

  • Bent u het met onze fractie eens dat er een totaalvisie zou moeten komen wat betreft de gemeentelijke zwembadaccommodaties? Zo ja, wanneer mogen we dit verwachten? Zo nee, waarom niet?

 

 

In afwachting van uw antwoord,

Faissal Boulakjar

Raadslid en Woordvoerder Sport D66 Breda

Gepubliceerd op 29-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018