Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake directe spoorverbinding tussen Breda en Utrecht

Vragen gesteld door: D66, VVD, BOB en TROTS/OPA

Onderwerp; directe spoorverbinding tussen Breda-Utrecht

1. Bent u het met ons eens dat de aanleg van een extra brug en de werkzaamheden rondom de A27 de ideale kans vormen voor de aanleg van een directe spoorverbinding Breda-Utrecht? Zo nee, waarom niet?
2. Welke acties heeft het College genomen in relatie tot dit besluit van Minister Schultz om een directe spoorverbinding Breda-Utrecht op de agenda te plaatsen?
3. ls het College bereid om een voortrekkersrol te nemen in het realiseren van een directe spoorverbinding tussen Breda en Utrecht in het kader van de werkzaamheden rondom de A27?

Gepubliceerd op 25-04-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018