Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake BIZ oost

Geacht College,

Uit de Structuurvisie2030 blijkt dat er nog veel versnippering is van bedrijventerreinen in Breda. Dat remt een gezonde economische groei. Een aantal gebieden in Breda is volop in beweging en krijgt alle gewenste aandacht. We zijn voortvarend bezig met de herstructurering van Via Breda. We zetten in op de ontwikkeling van het werklandschap Rithmeesterpark en ook net ten noorden ervan, bij IABC is een gezonde groei. Langs de A27 is Minervum goed op orde, met nog een paar lege plekken.

Maar de gebieden daarbuiten lijken we een beetje te vergeten. Dat geldt bijvoorbeeld voor enkele bedrijventerreinen in Breda Oost. Onlangs is in de raad de BIZ Breda Oost vastgesteld. Het is een samenwerking tussen de gemeente Breda en ondernemers en ondernemersverenigingen om gezamenlijk de bedrijventerreinen te onderhouden. D66 is een voorstander van deze samenwerking. Maar we denken dat er meer te bereiken valt. Het zou mooi zijn als bedrijventerrein Moleneind West, dat inmiddels wat ongelukkig ligt in een woonwijk met groeipotentieel, zou opgaan in het nabijgelegen Moleneind Oost. Aan de Takkenbijster en omgeving is immers ruimte over. En misschien zijn er voor enkele bedrijven op Moleneind West andere locaties in Breda veel aantrekkelijker.

D66 Breda streeft naar effectief gebruik van de ruimte in de gemeente en heeft daarom de volgende vraag aan het college:

  1. Kan het college toezeggen met de bedrijven op Moleneind West om de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden tot transitie van dit gebied richting woningbouw te onderzoeken? En wil ze de raad informeren over het resultaat.

De Claudius Prinsenlaan heeft zich langs haar zuid-west zijde ontwikkeld als een zorg- en onderwijsas. Dat gaat prima samen met de kantoren, hotel- en sportvoorzieningen aan de overzijde en richting centrum. Je kunt je wel afvragen of het op de langere termijn een geschikte locatie is voor automobielbedrijven.

Historisch gezien hoort de cluster Bijster bij de BIZ Breda Oost, omdat ze lid zijn van dezelfde ondernemersvereniging. Ruimtelijk gezien is deze keuze niet erg logisch.

D66 Breda vraagt zich daarom af:

  1. Zou het niet meer in de rede liggen om een aparte BIZ Claudius Prinsenlaan, Heerbaan en De la Reijweg te starten?
  2. Kan het college toezeggen dit te gaan onderzoeken?

We zijn er van overtuigd dat het tot meer zichtbaar effect zal leiden. Zeker als ook de zorg- en onderwijsinstellingen willen participeren.

In afwachting van uw antwoord,

Frank Toeset,

Raadslid D66 Breda

Gepubliceerd op 14-01-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018