Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake aanmelden van Breda als teststad voor 5G

Enige tijd geleden hebben we in Breda gesproken over de realisatie van snel internet in Breda. Grotendeels gaat het goed in Breda, maar er zijn ook plekken waar draadloze of bekabelde internetverbindingen qua snelheid te wensen overlaten. Dit terwijl snel en stabiel internet steeds belangrijker wordt.

Zo staat de volgende generatie van draadloos internet voor de deur: 5G. Met 5G kunnen niet alleen hogere snelheden bereikt worden, maar het ook legt het de basis voor een verdere introductie van ‘internet of things’. Snel internet is volgens D66 dan ook een belangrijke voorwaarde voor de nieuwe economie en innovatie, zoals domotica en slimme toepassingen in de stedelijke buitenruimte of het buitengebied. Daarmee is snel internet dus ook een goede vestigingsfactor voor nieuwe en bestaande bedrijven. Om in de praktijk te testen welke effecten 5G met zich meebrengt, zoekt het kabinet een teststad voor 5G[1]. D66 Breda zou graag zien dat Breda zich als kandidaat aanmeldt voor deze pilot.

  1. Is het College met ons eens dat snel internet een belangrijke vestigingsfactor is voor bestaande en nieuwe bedrijven? Welke kansen liggen er nog op dit gebied voor Breda?
  2. Is het College bekend met de zoektocht van het kabinet?
  3. Heeft het College zich bij het kabinet aangemeld als teststad of is zij dat van plan? Zo nee, waarom niet?

Tijdens eerdere discussies in de raad hebben we diverse malen gesproken over het belang van snel internet in Breda. Daarbij staat niet de soort verbinding centraal, maar dat er een volledig dekkend netwerk beschikbaar is voor inwoners en bedrijven. Binnenstedelijk, maar vooral in het buitengebied zijn er nog plekken waar toegang tot snel internet nog niet geregeld is. Daarvoor zou het College samen met de regio en toentertijd nog Mabib om de tafel gaan. In de regio zien we nu een aantal gemeenten die concrete stappen nemen om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. In Helmond heeft de Gemeente zelfs besloten dat het zelf glasvezel gaat aanleggen[2]. D66 zou ook graag zien dat Breda actief aan de slag gaat om tot een sluitend netwerk van glasvezel komen aangevuld met snel mobiel internet. Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om aanleg van glasvezel in het buitengebied en hoe verloopt de samenwerking met de regio?
  2. Is het College het met D66 eens dat we zo snel mogelijk tot een sluitend netwerk van glasvezel moeten komen in Breda? Zo ja, welke acties is het College bereid daarvoor te nemen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nu.nl/mobiel/5027789/tweede-kamer-wil-kabinet-teststad-5g-netwerk-benoemt.html

[2] https://www.helmond.nl/1/nieuws/2018/Februari/Supersnel-internet-voor-Helmond

 

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019