Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden over investeringen sportverenigingen

Datum; 07 maart 2018

Betreft vragen ex. Art. 9 RvO betreft investeringen sportverenigingen

Geacht College,
In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de sport in onze gemeente. Op dit vlak zijn ook slepende dossiers zoals de tekorten in veldcapaciteit bij voetbalverenigingen Beek Vooruit, v.v. Baronie en Bavel en de Bredase Rugbyclub eindelijk opgelost. Daarnaast is er sprake van investeringen in Jeugdland Ulvenhout, de Huif in Bavel, de Drie Linden in Prinsenbeek en in vele andere binnensportaccommodaties. Ondanks deze investeringen, de grootste sinds 15 jaar, zijn we er in Breda nog lang niet wat D66 betreft. D66 Breda juicht het toe dat er wordt geïnvesteerd in de bouw  van het nieuwe Talentencentrum en ook op andere locaties goed wordt bekeken of huidige sportgebouwen nog wel voldoen.

Sport verbroedert, is gezond en stimuleert de ontwikkeling. Ook in de komende jaren wil D66 blijven investeren in de sport.

Vorige maand ontving de gemeenteraad het overdrachtsdocument. D66 is verbaasd dat hier niet is opgenomen dat de raad bij het aannemen van het nieuwe sportbeleid ‘Team Breda Sport’ niet verder wilde gaan dan het toekennen van 500.000 euro van de totaal gevraagde 950.000 euro. Juist die missende 450.000 euro was bedoeld voor investeringen in sportvoorzieningen vanaf 2018, o.a. via de zogenaamde 1/3-regeling waarbij de gemeente 1/3 bijdraagt aan investeringen door sportverenigingen.

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen:

  • Bent u het met D66 eens dat juist de eerder niet toegekende middelen van 450.000 euro in het overdrachtsdocument hadden moeten staan?
  • Hoeveel aanvragen kende de eerste openstelling van de 1/3-regeling en was het budget hiervoor toereikend?
  • Wanneer wordt de 1/3-regeling weer opengesteld?
  • Hoeveel geld is er voor deze tweede openstelling beschikbaar?

Na de behandeling van ‘Team Breda Sport’ is er opdracht gegeven tot een groot onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan sportfaciliteiten in Breda. Uw college heeft de raad recent van de uitkomsten op de hoogte gesteld.

D66 leest hieruit dat door trends in de sport, hogere sportparticipatie door inwoners en het toenemen van onze bevolking, er nog een veel grotere behoefte ontstaat aan sportfaciliteiten dan eerder voorzien. Ook wordt in het rapport bevestigd dat het hoog tijd is om Sportpark de Blauwe Kei van voetbalvereniging de Baronie, te herstructureren. D66 wil hier graag geld voor beschikbaar stellen indien de vereniging met een goed plan komt.

  • Bent u het met D66 eens dat de eerder genoemde 450.000 euro per jaar niet voldoende is om de behoefte in de 1/3-regeling te dekken? Zo nee, waarom niet?
  • Welk bedrag is er benodigd om de sportinvesteringen via de 1/3-regeling in de volgende raadsperiode te dekken?
  • Bent u het met D66 eens dat de 1/3-regeling ontoereikend is om een grote herstructurering van een sportpark te financieren?

Lees hier de antwoorden van het College van B&W op deze vragen.

 

 

Gepubliceerd op 08-03-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019