Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake acquisitie rond terreinen ’t Hout en Rithmeesterspark

Vragen gesteld door Paul de Beer

Onderwerp; acquisitie rond terreinen ’t Hout en Rithmeesterspark

Antwoorden door Collegen van B&W

 

vragen;

  1. Wilt u toelichten hoe de beschreven situatie zoals die zich nu voordoet rondom ’t Hout en Rithmeesterspark tot stand is gekomen?
  2. Bent u bereid (het REWIN te verzoeken) de acquisitie rondom ’t Hout te staken?
  3. Kunt u bevestigen dat de lijn van uw college overeenkomt met de aangenomen Motie Bavel-Zuid en ’t Hout?
Gepubliceerd op 30-09-2014 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019