Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden ex art 9 RvO inzake zebramarkeringen Tilburgseweg.

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
De aanleiding voor het besluit is dat het asfalt op de Tilburgseweg in 2018 moet worden vervangen.
Nu de zebramarkering wegvalt, welke snelheid remmende maatregelen worden er opgenomen.

Antwoord 1.
Ten onrechte legt u in uw vraag een link tussen zebramarkeringen en de verkeerssnelheid. Een
zebramarkering is geen snelheid beperkende maatregel. Een zebramarkering regelt een
voorrangssituatie tussen verkeer en geeft voorrang aan een voetganger ten opzichte van overig,
kruisend verkeer. Op de Tilburgseweg worden geen snelheid beperkende maatregelen getroffen.
Metingen geven aan dat de V85 52 km/u is. Dat betekent dat 85% van het autoverkeer deze
snelheid rijd of langzamer. Dat is binnen de normen die gelden voor deze weg. Het kan zijn dat de
beleving van bewoners anders is, maar de metingen geven aan dat weggebruikers zich goed aan
de snelheid houden. Door het verwijderen van de zebrapaden is het niet de verwachting dat de
snelheid zal toenemen.

Vraag 2.
Is de Tilburgseweg een wijkontsluitingsweg is en zo ja, wat zijn hiervan de consequenties voor de
inrichting van de straat.

Antwoord 2.
De Tilburgseweg is een stads/wijkontsluitingsweg. De inrichtingsprincipes die zijn toegepast bij de
herinrichting (2006) zijn conform de eisen van een ontsluitingsweg zoals bijvoorbeeld met vrij
liggende fietspaden, voorrang van aanliggende straten en een 50km regime. De inrichting van de
weg is nog altijd conform de eisen en de functie van de weg, en hoeft daarom niet gewijzigd te
worden.

Vraag 3.
Indachtig de afspraken op de zuidelijke rondweg, welke maatregelen stelt u voor om op de
Tilburgseweg de maximumsnelheid te handhaven.

Antwoord 3.
Zie antwoorden op vraag 1 en 2.

Vraag 4.
Is de Tilburgseweg een onderdeel van de snelfietsroute van Breda naar Tilburg en als dit zo is op
welke wijze speelt dit dan een rol in de voorgenomen reconstructie in 2018.

Antwoord 4.
De Tilburgseweg (tussen Oosterhoutseweg en Heerbaan) is geen onderdeel van de snelfietsroute
Breda-Tilburg. Het voorkeurstraject voor de snelfietsroute loopt via de St. lgnatiusstraat, Mgr. De
Vethstraat, Heusdenhoutsestraat (Fietsstraat), Heerbaan, rechtsaf over Tilburgseweg.

Gepubliceerd op 06-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018