Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voor de klimaatdrammers en waterratten

Met betrekking tot Breda water robuust, Stedelijk Waterplan 2019-2023.

Gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 28 februari 2019

Constaterende dat

  • In het waterplan geen concrete invulling gegeven wordt aan klimaateducatie;
  • We in Breda succesvolle klimaat educatieve projecten hebben gedraaid met inbreng en behulp van jongeren, zoals Robbie de Rat;
  • Breda als kindvriendelijke stad jongeren meer wil betrekken bij beleid en de inrichting van de openbare ruimte, zoals speelplaatsen.Overwegende dat
  • Klimaatadaptieve maatregelen ook onze jongeren raken, zoals het verdiept aanleggen van speelplaatsen en vergroenen van speeltuinen;
  • Betrokkenheid onder onze jeugd over het veranderende klimaat groot is;
  • Jongeren ook voor nieuwe inzichten kunnen zorgen op het gebied van klimaatadaptatie.

Draagt het College op om bij de verdere uitwerking en uitvoering van het Stedelijk Waterplan jongeren te betrekken waardoor jongeren kunnen meedenken en leren over het nut en noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen.

Gepubliceerd op 28-02-2019 - Laatst gewijzigd op 16-05-2019