Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkeersveiligheid rondom kinderopvangcentra en basisscholen 

D66 Breda heeft op maandag 29 oktober kennisgenomen van het faillissement van het bedrijf achter het vervoersmiddel Stint als gevolg van het verbod om de Stint te gebruiken naar aanleiding van het vreselijke drama in Oss.

Voor veel kinderopvangcentra en BSO’s was deze elektrische bakfiets een praktisch en duurzaam alternatief voor de vele autobusjes die voorheen gebruikt moesten worden voor het vervoer van kinderen.

Het vergroten van de verkeersveiligheid bij scholen is voor D66 een doorlopend punt van aandacht. Kinderen moeten veilig naar school kunnen.

We hebben een aantal vragen aan het College:

  1. Heeft het College al signalen ontvangen van kinderopvangcentra of basisscholen betreffende het wegvallen van de Stint? 

    Nee, naar aanleiding van het ongeval hebben we contact gezocht met Edux. Edux, is de onderwijsbegeleidingsdienst die het kwaliteitskeurmerk Brabants Verkeersveiligheid (BVL ) en GroenLicht trajecten voor de gemeente begeleidt. Zij hebben contact gehad met enkele kinderdagverblijven en scholen. Deze hebben aangegeven zelf voor oplossingen te zorgen.

  2. Zijn er knelpunten van verkeersonveiligheid bij Bredase basisscholen in beeld?

    Als er knelpunten zijn komen die in beeld. We hebben met de scholen die zijn aangesloten bij het BVL minimaal 4 keer per jaar contact. Daar worden allerlei situaties, campagnes, acties, onderwijsmethodes etc besproken. Daarnaast staat het alle scholen vrij om samen met de gemeente door het jaar heen te kijken naar de verkeerssituatie.

  3. Gaat het College op korte termijn in overleg met de kinderopvangcentra en basisscholen over de bevordering van verkeersveiligheid? 

    Zie antwoord op vraag 2.

  4. Kunt u aangeven hoeveel basisscholen in Breda het kwaliteitskeurmerk Brabants verkeersveiligheid label (BVL) in bezit hebben? 

    Er zijn 39 basisscholen aangesloten bij het BVL.

  5. Bent u bereid, door te stimuleren en ondersteunen, dat zoveel mogelijk basisscholen in Breda het kwaliteitskeurmerk gaan behalen? 

    Jazeker, het BVL traject blijft de komende jaren van toepassing

  6. Bent u bereid om te kijken naar het plaatsen van fysieke palen i.p.v. gele lijnen rondom scholen, waar ook al bij de rechtbank sprake van is?

    Het is per locatie afhankelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden. Ook palen of drempelszijn daarbij zeker een optie, maar in eerste instantie kijken we of we het gedrag aan kunnen laten passen van de verkeersdeelnemers rondom en in de buurt van de scholen.

Gepubliceerd op 31-10-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019