Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkeersveiligheid Breda

Geacht college,

De laatste tijd is Breda helaas weer een aantal keer opgeschrikt door ernstige verkeersongelukken. De Bredase VVD, D66 Breda en het CDA Breda zijn zich ervan bewust dat je niet ieder ongeluk kan voorkomen, maar we krijgen uit de stad wel regelmatig signalen dat er op bepaalde plekken onveilige situaties zijn. Inwoners die hun hart vasthouden en wekelijks met bijnaongelukken te maken krijgen. Zo hebben we nog een sessie gehad over het zuidelijke deel van de Baronielaan, Tuinzigtlaan en de Lange Bunder, maar ook de Academiesingel en Westerparklaan zijn eerder genoemd als plekken waar onveiligheid is en ernstige ongevallen te betreuren zijn.

Tegelijkertijd delen we samen de ambitie om het verkeer zou veilig mogelijk te houden en om met name kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen. De theorie dat het samenvoegen van verkeersstromen altijd leidt tot meer veiligheid is bovendien niet altijd in overeenstemming met de praktijk, ook kijkend naar de knelpuntenanalyse die is opgenomen in de nieuwe mobiliteitsvisie. Dit brengt de Bredase VVD, D66 Breda en het CDA Breda tot de volgende vragen:

1) Wat heeft u aan de situatie op de Westerparklaan gedaan naar aanleiding van eerdere ongevallen?

2) Welke mogelijkheden ziet u op de korte termijn om deze locatie veiliger te maken?

3) Hoe ver is het college met het actieplan verkeersveiligheid, zoals gevraagd in de motie van januari dit jaar?

4) Hoe ver is het college met een inventarisatie op welke plekken (mede naar aanleiding van de knelpuntenanalyse op basis van reacties uit stad, zoals opgenomen in de mobiliteitsvisie) er aanpassingen nodig zijn om deze plekken veiliger te krijgen?

5) In hoeverre zijn wegen in Breda ingericht met principes van verkeer sturen door onveiligheidsgevoel? Indien dit het geval is welke wegen en kruispunten zijn dit?

6) Is er al een inventarisatie gedaan welke verkeersovertredingen zorgen voor de gevaarlijkste situaties?

7) Is er al contact geweest met de politie om te bespreken op welke plekken er vaker gecontroleerd zou moeten worden?

8) Kan het college toezeggen dat er snelheidsmetingen worden gedaan of andere acties worden ondernomen op plekken die gemeld worden door inwoners?

9) Welke communicatieve acties voert de gemeente Breda uit om bewustwording over verkeersveiligheid te vergroten, zowel in het algemeen als in de nasleep van ongevallen?

10) Is het college het met ons eens dat met name kwetsbare verkeersdeelnemers extra bescherming verdienen, met daarbij bijzondere aandacht voor verkeerssituaties in de nabijheid van scholen?

Gepubliceerd op 29-09-2021 - Laatst gewijzigd op 29-09-2021