Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Pleegzorg

Geacht College,

De week van de Pleegzorg is voorbij. Er is veel aandacht geweest al die pleegouders, die zich dag in dag uit inzetten voor de toekomst van onze jeugd. Pleegouders vangen namelijk voor korte of langere tijd kinderen op die even niet meer thuis kunnen wonen. Wethouder van Lunteren heeft naar aanleiding van de week van de Pleegzorg een langdurige campagne toegezegd om nieuwe pleegouders te werven[1]. D66 juicht deze inzet toe en volgt met belangstelling de ontwikkeling en uitvoering van deze campagne.

Pleegouders nemen dus de verantwoordelijkheid voor andermans kinderen, maar worden soms ook geconfronteerd met allerlei problematiek die er rondom het desbetreffende kind zit. Daarnaast blijkt dat pleegouders lang moeten wachten voordat kinderen geplaats worden en dat er te weinig samengewerkt wordt tussen organisaties. Ondanks de soms stroeve procedure zijn er in Breda 130 pleegouders. D66 waardeert die inzet van pleegouders.

Tijdens de week van de pleegzorg werd bekend dat er in Nederland een tekort is aan 3500 pleegouders[2]. Daarnaast komt het helaas voor dat pleegzorgplaatsingen vanwege de ernstige problematiek van de kinderen, vroegtijdig worden afgebroken[3]. Een beeld specifiek voor Breda ontbreekt nog, maar een tekort aan goede pleegouders is zorgelijk. Want D66 vindt dat ieder kind recht heeft op een stabiele omgeving om op te groeien en vanuit die omstandigheid zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

 1. Hoe wordt de ondersteuning voor pleegouders door pleegouders gewaardeerd in Breda?
 2. Ziet u ruimte voor verbetering op dit terrein?
 3. Hoe groot is het tekort aan pleegouders in Breda?
 4. Hoe groot is het probleem van vroegtijdige afbrekingen van pleegzorgplaatsingen in Breda?
 5. Wat zijn de mogelijkheden om vanuit de gemeente te zorgen dat het aantal vroegtijdig afgebroken pleegzorgplaatsen te voorkomen?
 6. Welke mogelijkheden ziet het College om de samenwerking tussen organisaties zowel lokaal als regionaal voor pleegouderschap te verbeteren?

 

Afgelopen week ontvingen we ook signalen van een aantal pleegouders, dat de bijzondere kosten voor pleegzorg mogelijk volgend jaar niet meer vergoed worden. Deze kosten zouden dan buiten de reguliere vergoeding op het bordje komen van pleegouders. Dit terwijl deze bijzondere kosten met name gericht zijn op onderwijsparticipatie van de kinderen.

 1. Klopt het dat de bijzondere kosten per 1 januari 2018 komen te vervallen? Zo nee, wat gaat er dan precies
  veranderen? Zo ja, wat is de reden waarom deze kosten geschrapt worden?
  8. Welke andere middelen zijn er voor pleegouders om de bijzondere kosten voor hun pleegkinderen te betalen?

 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Tim van het Hof, D66 Breda

Inge Verdaasdonk, SP Breda

 

 

[1] BN de Stem 9-11-2017

[2] https://www.supergewonemensengezocht.nl/3500-pleegouders-gezocht/

[3] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/05/30/actieplan-pleegzorg-2017-2018/actieplan-pleegzorg-2017-2018.pdf

 

 

Gepubliceerd op 21-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018