Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen en antwoorden “kom van dat gas af”

Vorige week werd in Den Haag het gasdebat gehouden. Centraal daarin staat het vervallen van de zogenaamde ‘aansluitplicht’ van nieuwbouw op het aardgasnetwerk[1]. Vooruitlopend op het vervallen van de aansluitplicht heeft netbeheerder Stedin aangekondigd een inkeerregeling in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat geplande nieuwbouwprojecten alsnog niet op het aardgas worden aangesloten [2]. Een mooie ontwikkeling vindt D66, want zo dragen we niet alleen bij aan de Klimaatdoelen, maar zadelen we huiseigenaren ook niet op met investeringen om alsnog van het gas af te gaan.

In Breda hebben we ook de ambitie om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. Op onze vragen van juni 2017 antwoordde het College dat zij, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw, met plannen zou komen om de woningen zo snel mogelijk niet meer aan te sluiten op het aardgasnetwerk[3]. In overleg met netbeheerder Enexis en ontwikkelaars zou Gemeente Breda tot een inkeerregeling, zoals hierboven besproken, kunnen komen.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Kent het College de inkeerregeling van netbeheerder Stedin?
  2. Hoe staat het met de plannen van de Gemeente Breda om nieuwbouw niet op het aardgas aan te sluiten?
  3. Hoe staat het met de plannen om bestaande bouw van het gas af te halen?
  4. Heeft het College al contact met netbeheerder Enexis en ontwikkelaars om het aantal gasaansluitingen voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw, in Breda terug te brengen en te vervangen voor duurzamere methode voor verwarming van woningen?
  5. Is het College bereid om samen met netbeheerder Enexis te onderzoeken of een dergelijke inkeerregeling ook in Breda in het leven geroepen kan worden? In afwachting van uw antwoord,

 

Tim van het Hof, raadslid D66 Breda.

[1] https://www.nu.nl/gaswinning-groningen/5095493/d66-en-vvd-willen-al-in-2018-alle-nieuwe-woningen-zonder-gasaansluiting.html?redirect=1
[2] https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-komt-met-inkeerregeling-voor-aardgas-bij-nieuwbouwprojecten
[3] https://breda.raadsinformatie.nl/document/5563315/1/Beantwoording%20raadsvragen%20D66%20inzake%20vervallen%20aansluitplicht%20gas

 

Gepubliceerd op 23-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018