Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen inzake privacy handvest

Onderwerp;  privacy handvest
Vragen gesteld door; Paul de Beer

 

Vraag 1            Bent u van met ons van mening dat de gemeente Breda een Privacy Handvest volgens de bovenstaande uitgangspunten zou moeten opstellen?

Vraag 2            Bent u met ons van mening dat de burger zoveel mogelijk zelf de regie moet kunnen houden over de eigen gegevens in gemeentelijke systemen?

Vraag 3            Bent u met ons van mening dat de integrale benadering van de sociale wijkteams goede afspraken vergt zodat kennis op een zorgvuldige wijze wordt gedeeld?

 

Gepubliceerd op 17-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018