Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen inzake avond vierdaagse

Betreft: Vragen op basis van artikel 41 RvO

gesteld door Faissal Boulakjar (D66 Breda) en Henk van der Velde (PvdA)

Geacht college, Wij lazen afgelopen maandag in BN de Stem dat voor vier avondvierdaagsen een vergunning is afgegeven. Dat is verheugend, want de avondvierdaagse is voor honderden kinderen een jaarlijks terugkerend festijn, waarin bewegen en verbroedering een belangrijke rol spelen.
Maar er vallen twee punten op in de berichtgeving.

Het eerste is dat door de woordvoerder van de vierdaagsen wordt gemeld dat door de toegenomen complexiteit van de vergunning de kosten enorm zijn toegenomen en dat onder andere daardoor de voortgang van de avondvierdaagsen in volgende jaren op de tocht staat.

Het tweede is dat in de Haagse Beemden de vergunning nog in procedure is, waarbij het natuurlijk mooi is dat Project Asterd de schouders heeft gezet onder de organisatie, nadat de OSHB de stekker uit de eigen organisatie trok.

In verband hiermee hebben we de volgende vragen.

1. Is het college bekend met de enorme kostentoename en zijn deze hoge kosten extra kosten van de vergunningverlening of kosten die de organisatie moet maken om de vergunningaanvraag in orde te krijgen?

2. Wil het College ons een toelichting geven over de aard van de kostenstijging?

3. Is het college het eens met de fracties van PvdA en D’66, dat complexiteit van vergunningverlening geen belemmering zou moeten kunnen zijn voor doorgang van een evenement als de avondvierdaagse?

4. Is het college het met ons eens, dat een deelnamebedrag van €5 zoals in het krantenartikel werd genoemd een te grote barrière kan vormen, waardoor een brede deelname in gevaar wordt gebracht?

5. Worden de kosten van de vergunning vanwege het karakter van het evenement kwijtgescholden of gecompenseerd en zo nee kan dat dan alsnog plaatsvinden?

6. Welke mogelijkheden ziet het college om het traject van de vergunningverlening zo te stroomlijnen, dat hierin geen extra kosten ontstaan, of ziet het college mogelijkheden om in dit traject ondersteuning te bieden?

7. Hoe is de stand van zaken rondom de vergunningverlening voor de vierdaagse in de Haagse Beemden en is het nodig/mogelijk om hierin vanuit de gemeente ondersteuning te bieden, zodat ook deze avondvierdaagse doorgang kan vinden?

Gepubliceerd op 09-05-2016 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019