Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen; Grote internationale retailer kiest voor Tilburg

Met betrekking tot de vestiging van retailers bestaat er een gezonde competitie tussen Breda en Tilburg. In de strijd om de hand van Primark lijkt het er op dat Tilburg de bruid over de drempel gaat tillen. Daarmee staat niet direct de toekomst van de kledingbranche in Breda op de helling, maar het is wel een opmerkelijke wending.

Bij de presentatie van de uitgewerkte plannen voor het project Achter de Lange Stallen, augustus 2013 was MAB heel voorzichtig met het noemen van namen. Maar over één ding waren ze heel duidelijk: Primark zou haar intrek doen in het te verbouwen postkantoor aan de Nieuwe Vest. Sinds er een nieuw college is in Breda hebben we een tijd niets meer gehoord over Achter de Lange Stallen. Het eerste nieuws dat kwam: AdLS gaat niet door zoals we het kennen. Er komt vooralsnog alleen een 1ste fase, bestaande uit het voormalig Postkantoor en de Houtmarkt Passage. En….. Primark geeft de voorkeur aan De Barones.

Nu blijkt ook voor De Barones de eindstreep niet gehaald. D66 en VVD vinden dat jammer. Over het al dan niet maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Primark verschillen de meningen, maar over één ding zijn consumenten en retail-deskundigen eensgezind: deze winkel is een shoppers-magneet. En daar profiteren omliggende winkels ook van.

De wethouder heeft ons verzocht in een vertrouwelijke raadsbijeenkomst op 24 maart de naam van deze retailer voor ons te houden. Daarbij gaf hij ook aan dat Breda als locatie in competitie is met Tilburg. Nu is de naam van de Primark kortgeleden in het Brabants Dagblad bekend gemaakt, daarmee vervalt de vertrouwelijkheid. Wat ons wel verbaast is dat het college sinds dit bericht de raad niet pro actief heeft geïnformeerd. De fracties D66 en VVD hebben hierover de volgende vragen aan het college (in cursief vind u de antwoorden van het college):

  • Kunt u bevestigen dat Primark er voor gekozen heeft zich in Tilburg te vestigen? Wat is de reden dat u dit nieuws nog niet in een Raadsbrief heeft toegelicht?

– Zoals bekend is de eigenaar van de Barones zich breed aan het oriënteren op de retailmarkt om in een aantrekkelijk aanbod voor Breda te blijven voorzien. Wij ondersteunen dit van harte. Momenteel vindt in de Barones een grote interne verbouwing plaats die vooral gericht is op het bieden van ruimte aan grote retailformules. De Primark zou één van deze formules kunnen zijn. Dat deze winkelketen zich ook oriënteert op andere steden is een gegeven waar wij als gemeentelijke overheid geen directe invloed op hebben. Wij zijn dan ook niet bekend met het wel of niet vestigen van een Primark in Breda of Tilburg of een andere stad. Wij wachten de onderhandelingen tussen marktpartijen met belangstelling af en ondersteunen waar dat mogelijk is. Zodra er relevante ontwikkelingen zijn die met uw raad gedeeld kunnen worden zal dat zeker gedaan worden.

  • Bent u bekend met de overwegingen van deze retailer omtrent deze keuze? Kunt u deze met ons delen?

– De aanwezigheid van voldoende vierkante meters op een goed bereikbare en aantrekkelijke locatie, is een belangrijk argument om tot vestiging te besluiten naast een vierkante meter prijs die pas binnen het beschikbare budget van de huurder.

  • Wanneer heeft Primark te kennen gegeven niet meer geïnteresseerd te zijn in vestiging binnen het Achter de Lange Stallen project? Wat was daarvoor de reden

– Zie antwoord op vraag 1.

  • Welke gevolgen heeft het besluit van Primark voor de leegstand en toekomstige retailprogrammering van de binnenstad en daarmee verbonden de kansen voor het project AdLS? Welke rol ziet het college voor zichzelf in het faciliteren van initiatieven?

– Zoals aangegeven ondersteunt het college waar mogelijk de gesprekken/onderhandelingen over de mogelijke vestiging van een Primark in Breda. Overigens zonder dat wij daar druk of invloed op kunnen uitoefenen. Zie ook het antwoord op vraag 1.

 

Gepubliceerd op 12-05-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018