Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Royement SC Hoge Vught door de KNVB

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de tuchtcommissie van de KNVB uitspraak heeft gedaan in de zaak tegen sportclub Hoge Vught. De uitspraak behelst dat de gehele voetbalvereniging uit wordt gesloten van verdere competitievoetbal onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. 

Jarenlange incidenten van fysiek en verbaal geweld bij de vereniging waren hiervoor mede de aanleiding. 

Over de ontstane situatie heeft onze fractie de volgende vragen;

In de media gaf wethouder Quaars vorige week aan dat er nog geen contact kon worden gelegd met de club over de uitspraak van de KNVB. De voorzitter van SC Hoge Vught had op vrijdag 17 februari al wel een reactie gegeven aan het voetbalmedium voetbalinbreda.nl

  1. Heeft u inmiddels contact kunnen leggen met het bestuur van SC Hoge Vught over de ontstane situatie? 

In de media licht wethouder Quaars toe dat hij op korte termijn in gesprek wil met SV Advendo en SC Hoge Vught om te overleggen over de nieuwe situatie en eerder voorgenomen verhuisplannen naar sportpark ‘t Kadijkje. 

De Bredase Rugbyclub (BRC) wacht op haar beurt al jaren met smart op uitbreiding van het complex op sportpark Wisselaar. De ledenaantallen BRC neemt al jaren flink toe en lopen tegen capaciteitsgebrek aan. 

  1. Heeft u recent contact gehad met BRC en betrekt u BRC ook nauw bij de gesprekken over de nieuw ontstane situatie? 
  2. Heeft u overleg met de Sportraad en het Overleg Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA) over de situatie rondom SC Hoge Vught? 

Ook SV Advendo kent moeilijkheden en uitdagingen om de vereniging draaiende te houden. Een teruglopend ledenaantal en vrijwilligerskader liggen hier o.a. aan ten grondslag. Het zou wat ons betreft funest zijn voor de wijk Hoge Vught als ook deze vereniging in de problemen zou komen.

  1. Bent u het met ons eens dat de wijk Hoge Vught een (sterke) voetbalvereniging verdient?
  2. Welke mogelijkheden ziet u op de korte- en middellange termijn om SV Advendo te kunnen ondersteunen om de jeugd uit Hoge Vught in hun eigen wijk te laten voetballen?

De afgelopen jaren is er een grote toestroom van kinderen/jeugd uit de wijk Hoge Vught naar o.a. vv Dia Teteringen. De voetbalvereniging in Teteringen is een gastvrije club en probeert alle kinderen die daar willen voetballen een plekje te geven. Door de toenemende aanwas van kinderen uit de Hoge Vught en de demografische ontwikkelingen door nieuwbouw in Teteringen ontstaat in de nabije toekomst capaciteitsgebrek op de accommodatie van DIA Teteringen, en dreigen daardoor wachtlijsten. 

  1. Bent u op de hoogte van de toenemende aanwas van kinderen uit de wijk Hoge Vught bij Dia Teteringen? 
  2. Welke verwachtingen heeft u en welke uitdagingen ziet u met betrekking tot het royement van SC Hoge Vught en de toenemende aanwas van kinderen uit de wijk Hoge Vught naar Dia Teteringen? 
  3. Heeft u signalen van vv Dia ontvangen over (naderende) capaciteitsgebrek, mede door de toenemende aanwas van jeugd uit Hoge Vught? 
Gepubliceerd op 16-02-2019 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019