Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden sluiting studiecentrum Open Universiteit Breda

In haar blad Modulair van juni, licht de Open Universiteit het huisvestingsplan voor studiecentra toe.
Hieruit blijkt dat naast de vestigingen in Alkmaar, Den Haag en Emmen ook het studiecentrum in Breda zal sluiten. Dit ondanks dat er op de locaties Den Haag en Breda veel activiteiten zijn.
Omdat er in een straal van 60 kilometer echter andere centra zijn, zullen studenten uit Breda voortaan naar Rotterdam of Eindhoven moeten.(1)

Volgens SP Breda en D66 Breda is Breda een onderwijsstad en een breed onderwijsaanbod is dan ook van groot belang. Wij betreuren dan ook het besluit van de Open Universiteit om het studiecentrum aan de Stationsweg te sluiten. Volgens ons moet Gemeente Breda en het Bredase onderwijsveld samen alles in het werk stellen om ook deze vorm van onderwijs in Breda te behouden.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat is uw reactie op het bericht dat de Open Universiteit uit Breda gaat verdwijnen?
2. Bent u of het onderwijsveld betrokken geweest bij het proces van besluitvorming? Kunt u uw antwoord nader toelichten?
3. Is het besluit van de Open Universiteit definitief of ziet u nog mogelijkheden om deze vorm van onderwijs voor Breda te behouden?
4. Heeft u zoals in eerdere vragen voorgesteld, samen met Avans en NHTV het huisvestingsvraagstuk van de Open Universiteit besproken? (2)
5. Hoeveel studenten staan er ingeschreven bij het studiecentrum in Breda? Welke gevolgen heeft sluiting voor hen?
6. Hoeveel werknemers heeft het studiecentrum in Breda? Wat zijn de gevolgen van sluiting voor hen? Zijn gedwongen ontslagen uitgesloten?

Met vriendelijke groet, Bas Maes SP Breda

Faissal Boulakjar D66 Breda

1) https://www.ou.nl/web/open-universiteit/modulair, pagina 23

2) Art. 41-vragen D66 inzake Vrije Universiteit, d.d. 7 maart 2016

Gepubliceerd op 13-06-2017 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019