Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsbrief Cameratoezicht

Afzender: Burgemeester P.A.C.M. van der Velden
Onderwerp: Cameratoezicht

Breda werkt al meer dan tien jaar met cameratoezicht als hulpmiddel voor de politie bij de handhaving van de openbare orde. Met succes. Zowel structureel in het uitgaanscentrum en bij het voetbal als incidenteel bij bepaalde evenementen.

Ter uitvoering van Veilig@Breda is in 2011 gestart met een verdere professionalisering van het cameratoezicht. Als basisvoorwaarde was een nieuwe moderne uitkijkcentrale nodig. Deze is eind 2011 ingericht en begin 2012 operationele geworden. De centrale maakte een verder uitbouw van het cameratoezicht mogelijk.

In 2012 is vervolgens het bestaande cameratoezicht in het uitgaanscentrum doorgelicht en zijn knelpunten opgelost. De volgende stap was de aanschaf van mobiele systemen om een meer flexibele inzet van het cameratoezicht mogelijk te maken. Deze systemen zijn eind 2012 in gebruik genomen.

Dit jaar wordt bekeken of het cameratoezicht verder moet worden uitgebreid naar gebied. De Halstraat is begin 2013 al onder het cameratoezicht gebracht. Bij de verdere uitbouw is echter wel vooraarde dat de door de gemeenteraad geformuleerde eisen steeds in acht worden genomen en kritisch gekeken wordt naar de kosten in relatie tot nut en noodzaak. Momenteel wordt gekeken naar de Oude Vest, Karnemelkstraat, Valkenbergpark en de Noord- en Zuidzijde van het station. Andere locaties zijn in dit verband momenteel niet in beeld.

Gepubliceerd op 13-02-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018