Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Oordeelsvorming/ zienswijze segregatierapport 27-5-21

Voorzitter,

De rekenkamer heeft een nuttig en bruikbaar rapport gemaakt en het rapport geeft een bevestiging van wat we eigenlijk allemaal al wisten.

Dit rapport laat zien dat er groepen in de Bredaase samenleving zijn, die van generatie op generatie onderaan de maatschappelijke ladder blijven bungelen. En deze groepen clusteren in bepaalde wijken van onze mooie stad. Dit is niet goed, dit klopt niet. D66 is een partij van de toekomst niet van afkomst. Wij vinden het dan ook dat de focus moet liggen op het wegnemen van barrières op de sociale ladder. Kansengelijkheid creëren. En daarvoor is robuuste ondersteuning vanuit het onderwijs nodig als op de arbeidsmarkt. Om het concreet te maken: Er mag meer ondersteuning naar deze groepen op deze gebieden dan we in de basis aan iedereen geven.

 

Voorzitter, dit is natuurlijk mooi gezegd maar de praktijk is weerbarstig. We willen twee punten benoemen die we als D66Breda van belang vinden:

1 De groepen mensen waar het over gaat, hebben vaker èn gezondheidsproblemen èn psychische problemen èn schulden of geen vast inkomen èn zorgen om de opvoeding van de kinderen. Dit vraagt om een integrale aanpak waar de mensen niet verstrikt mogen raken in een wirwar van hulpverleners en regels. Dit is lastig en het college heeft aangegeven dat daar tijd voor nodig is om dit te organiseren. Dit begrijpen we maar we willen het college wel aanmoedigen om te zoeken naar mogelijkheden om de vicieuze cirkel waar gezinnen met complexe problemen in zitten, met onorthodoxe maatregelen te doorbreken. Verbeter Breda is bij uitstek geschikt om daarmee te experimenteren en leren.

2 “Geef een man een vis en hij heeft een dag te eten. Leer een man vissen en hij heeft zijn hele leven eten.” D66 Breda staat vierkant achter dit Chinees gezegde.  Stimuleren om mensen zelf te laten ontdekken, zelf te laten groeien, zelf manieren te uitvogelen om uit hun ongelukkige situatie te komen, beklijft vele malen beter dan dat hulpverleners het overnemen. Dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben of zelfs niet kunnen, dat kan. Ook deze mensen moeten er dan op van aan kunnen dat ze ondersteuning krijgen. Maar de prikkel om het zelf te doen, wanneer dat kan, mag niet ontbreken.

 

Voorzitter, Bredaase wijken verschillen van elkaar. En dat is op zich geen probleem. Een andere bevolkingssamenstelling, andere bouwstijlen, een eigen identiteit.  Diversiteit tussen wijken en dorpen, kunnen onze stad ook aantrekkelijk maken. Er valt wat te kiezen waar je wilt wonen, werken of recreëren. Maar er mag geen verschil zijn in kansen die individuele inwoners krijgen om hun dromen te bereiken. Er zijn wijken in onze stad waar inwoners met te veel problemen, te veel samen clusteren. Dit moet doorbroken worden en daar is traject Verbeter Breda ook op gericht. Diversiteit binnen een wijk kan ook heel aantrekkelijk zijn zodat men er juist wel wil gaan wonen. Als er maar aan de voorwaarde van gelijke kansen voldaan wordt. En als er ruimte is voor mensen van de verschillende achtergronden of opleidingsniveaus ’s, om elkaar te ontmoeten zodat een gevoel van trots voor je wijk kan groeien. Een slimme, aantrekkelijke fysieke inrichting van een wijk en een evenwichtige verdelingen van verschillende soorten woningen en voorzieningen, zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Het stigma waar sommige wijken in Breda mee geconfronteerd worden, verergert de segregatiekwaal. We hebben eens prins carnaval in de raadszaal gehad die verkondigde dat je “in de Hoge Vught niet dood gevonden wilt worden”. En dit was geen grapje. Misschien is dit wel het ergste, de segregatie zit in de hoofden van onze inwoners.  En de taak is om deze denkbeelden eruit te krijgen.

Tot slot: aanpak van segregatie is er één van de lange termijn. We moeten als politiek de neiging weerstaan om het roer om te gooien en te roepen dat het niet werkt op het moment dat er dingen misgaan. Goede monitoring en periodieke procesevaluatie van het traject is echt van belang! Lange termijn doelen halen we met struikelen en weer opstaan, maar we moeten deze doelen vasthouden zodat elke inwoner van Breda de kans en de vrijheid krijgt om te komen waar zij of hij dat wil.

Gepubliceerd op 04-06-2021 - Laatst gewijzigd op 04-06-2021