Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nachtnet

Constaterende dat:

  • Er sinds 2015 geen nachttreinen meer rijden in Brabant;
  • Een proef met nachtbussen na één jaar is stopgezet;
  • 013 zich deze week heeft uitgesproken zich in te spannen voor het hernieuwen van het nachtnet in Brabant.

Overwegende dat:

  • Aansluiting op het nachtnet bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor Breda en Brabant;
  • Aansluiting op het nachtnet bijdraagt aan de doelstelling van Breda internationale Schakelstad;
  • De negende stad van Nederland zowel overdag als ’s nachts goed bereikbaar moet zijn.

Draagt het College op om:

  • Het hernieuwen van de aansluiting van Breda op het nachtnet op de agenda van Brabantstad te plaatsen en binnen BrabantStad te bespreken;
  • Zich in te spannen om in Brabantstad-verband te onderzoeken welke scenario’s er mogelijk zijn voor de invulling van het nachtnet.
  • Hierover terug te koppelen aan de raad vóór september 2019.
Gepubliceerd op 28-02-2019 - Laatst gewijzigd op 28-02-2019