Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Toegang voor ieder kind tot de voorschool / peutertuin.

Constaterende dat:

  • Een grote groep ouders in Breda de bijdrage voor de peutertuin/peuterspeelzaal niet meer kan betalen;
  • Een deel van deze groep, gezinnen betreft waarvan 1 van de ouders werkt en zij daardoor niet in aanmerking komen voor de landelijke kinderopvangtoeslag.

Overwegende dat:

  • Deelname aan peutertuinen voorkomt dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.
  • Het College heeft toegezegd in het najaar met een voorstel te komen om de peutertuinen met de voorscholen te mengen.
  • Hierdoor de kosten voor de peutertuinen omlaag gaan.
  • Deze menging van peutertuinen met voorscholen voor veel kinderen kansen biedt en tegelijkertijd voor individuele gevallen ook (forse) negatieve financiële gevolgen kan hebben.
  • het van belang is dat het kind centraal staat bij de mening van de functies met uitgangspunt dat alle kinderen voor hun ontwikkeling gebaat zijn bij voorschool/peutertuin

Verzoekt het College :

  • Om bij de menging van voorscholen en peutertuinen rekening te houden met die gezinnen die hierdoor met (forse) negatieve financiële gevolgen geconfronteerd worden, zodat toegankelijkheid goed blijft voor iedereen.
  • Hiervoor in elk geval een overgangsregeling te treffen .
Gepubliceerd op 27-06-2013 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019