Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Tennispark Breda Zuid-West Enthousiasme

27-6-2013

Overwegende dat,

  • Het burgerinitiatief Tennispark Princenhage reeds drie jaar werkt aan een gedegen plan voor realisatie van een Tennispark in Breda Zuid-West
  • De initiatiefnemers hierbij uitgaan van burgerkracht en dit aantoonbaar bij anderen stimuleren door telkens de verbinding en de samenwerking te zoeken.
  • Het draagvlak in Breda Zuid-West aanwezig is voor een openbaar toegankelijke tennisvoorziening.

Constaterende dat,

  • De Voorjaarsnota een magere reactie kent op de oproep van de initiatiefnemers.
  • De zienswijze van initiatiefnemers op het concept bestemmingsplan Princenhage niet heeft geresulteerd in het planologisch mogelijk maken van een geschikte locatie voor dit burgerinitiatief.
  • Begrijpelijkerwijs dit gebrek aan perspectief bij initiatiefnemers zorgt voor demotivatie om verder te werken aan het initiatief.

Verzoekt het college:

  • Het initiatief tot oprichting van een tennispark in Breda Zuid-West te omarmen als een mooi voorbeeld van burgerkracht en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door onze inwoners.
  • Met de initiatiefnemers proactiefte wisselen over mogelijke kansen en locaties die voor het initiatief tot realisatie van een tennispark in Breda Zuid-West in aanmerking komen.
Gepubliceerd op 27-06-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018