Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Stadsbussen niet meer bijdragen aan opwarming van de aarde

M O T I E Vreemd aan de orde van de dag
Stadsbussen niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde
Ondergetekende(n),

Merijn Scheifes (GroenLinks) , René Spiegels (SP) , Rob Sips (PvdA),  Maddy van Hemel (D66Breda) ,  Peter Vissers (Breda97)
Cees van der Horst (BOB), Pauline Ruys-Lee (Volkspartij Breda),  Jeroen Bruijns (CDA),  Peter Elbertse (Elbertse/Groeneweg)  Yvonne De HeerSeveke (Trots)

Gelet op artikel 10.2 van de Spelregels gemeenteraad Breda,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

Constaterende dat:
 Het bij de vorige aanbesteding de bedoeling was dat Breda als eerste stad van Europa over zou
gaan op elektrische bussen in het openbaar vervoer;
 Er in Breda op dit moment geen elektrische OV-bussen of bussen op waterstof rijden;
 Er op dit moment nog geen concrete plannen zijn om op korte termijn elektrische bussen in het
openbaar vervoer in te zetten.
 De huidige busconcessie in 2022 afloopt http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Concessie_WestBrabant_(2015-2022)

Overwegende dat:
 Breda in 2044 CO2 neutraal wil zijn;
 We achterlopen op het behalen van tussentijdse klimaatdoelstelling;
 Er op dit moment oriënterende gesprekken plaatsvinden voor de nieuwe busconcessie.

Draagt het college op om:
 Ervoor te zorgen dat bij de nieuwe busconcessie in 2023 (zo mogelijk eerder) de (stads)-bussen
in Breda geen schadelijke emissies meer uitstoten en niet meer bijdragen aan de opwarming van
de aarde.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 november 2017,
P. Depla, voorzitter P. Piket, griffier

Gepubliceerd op 30-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018