Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie snel internet

MOTIE Met betrekking tot het actualiteitenuur een voorstel inzake Snel Internet

Ondergetekende( n), lm SPu 8 PvDA GROENLINK – VOLKS PARTIJ BREDA Fractie D66 BOB FractieWD Fractie SP Fractie Breda 97

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda, Gehoord hebbende de bespreking over ‘snel internet’ in de commissie economie van maandag 13 februari 2017.

Overwegende dat:

Marktpartijen die infrastructuren voor breedband aanleggen niet de enigen zijn die graafwerkzaamheden verrichten om kabels aan te leggen. Denk bijvoorbeeld aan nutsvoorzieningen als gas, water en elektriciteit; Een goede afstemming van de werkzaamheden alle betrokkenen voordelen biedt; Het goedkoper is om kabels te leggen als de grond toch al open ligt en er minder overlast is voor omwonenden, omdat de straat maar één keer opengebroken wordt. De aanleg van Breedband vanuit de Gemeente wordt meegenomen in de planning voor de vernieuwing van riolering en het aanleggen, renoveren cq. up to date houden van de basisinfrastructuur Naast deze coördinatie er in de commissie ook de suggestie is gedaan voor de aanleg van mantelbuizen (zogenaamde kabelgoten).

Constaterende dat, de commissie unaniem positief is dat snel internet onderdeel uitmaakt van de basisinfrastructuur in Breda; als belangrijke voorwaarde de basis op orde moet zijn voor een toekomstbestendige ICTinfrastructuur er binnen de wettelijke kaders ruimte is voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS) voor de aanleg van Breedbandverbindingen

Draagt het College op om:

In de toegezegde Visie Smart City op te nemen wat de Gemeente Breda gaat ondernemen voor het ontsluiten van Snel Internet voor zowel inwoners als ondernemingen binnen de Gemeente Breda. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 maart 2017

Gepubliceerd op 09-03-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018