Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

MOTIE Ruimte voor eigen initiatief.

29-3-2012

Constaterende dat:

  • De (lokale) overheid zich steeds meer terugtrekt uit het publieke domein;
  • De gemeenteraad eerder met voorstellen is gekomen om de Bredase inwoners meer ruimte te geven voor eigen initiatief, zoals: Initiatiefvoorstel Bouwen in eigen Beheer (BieB); motie onderhouden van groen door bewoners en scholen; faciliteren kleinschalige bedrijvigheid; instellen van dorps-en wijkbudgetten;
  • Er goede voorbeelden zijn in Breda waar inwoners en bedrijven ruimte vragen voor eigen initiatief (Droomwonen, overnemen beheer buitenruimte, starters HeuvellOO);
  • Deze initiatiefrijke Bredanaars in de praktijk tegen verschillende barrières oplopen

Overwegende dat:

  • Initiatieven die voortkomen uit motivatie van betrokkenen een grotere kans van slagen hebben;
  • Er, gezien alle ideeën in “Breda denkt mee”, volop initiatieven zijn in Breda;
  • Een top- down aanpak, tot op heden niet de gewenste resultaten oplevert;
  • Er door de gemeente deels middelen zijn gereserveerd en doelstellingen zijn geformuleerd zoals van 200 kavels voor Bouwen in eigen Beheer om ruimte te geven aan eigen initiatief;
  • De communicatie, begeleiding, volgtijdelijkheid en bestaande regels niet optimaal worden benut en aangepast vanuit de gemeente zodat de plannen echt tot bloei komen in deze tijd;

Verzoekt het college om bij de voorjaarsnota:

  • Aan te geven hoe de gemeente de energie uit de samenleving vasthoudt en stimuleert door optimaal ruimte te geven aan deze burgerinitiatieven en daarbij de faciliterende rol van de gemeente uit te werken op thema’ als het  Bouwen in eigen Beheer/CPOen cultureel-en kleinschalig ondernemerschap in Breda .
Gepubliceerd op 29-03-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018