Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Overnachten in Breda

MOTIE Overnachten in Breda mbt Rv BBV-2017-541 Hotelvisie Breda

Ondergetekende(n), Fractie D66 Breda, Fractie PvdA Breda, Frank Toeset Rob Sips

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

Constaterende dat:

 De raad gevraagd wordt de Hotelvisie vast te stellen;

 Er nog geen beleid is in Breda voor campings, vakantieparken, camperplaatsen en andere vormen van toeristisch of zakelijk verblijf;

 We binnenkort nog nader spreken over AirBnB en over camperplaatsen.

Overwegende dat:

 D66 voorstander is van een integrale aanpak in beleid;

 De uitwerking van Het Verhaal van Breda waarschijnlijk invloed zal hebben op beleid over overnachten in onze stad;

Draagt het college op:

1. Te komen tot een integrale Visie Overnachten in Breda;

2. Deze in Q4 van 2017 aan de raad ter vaststelling aan te bieden;

3. Hierin beleid op te nemen over campings, vakantieparken, camperplaatsen en andere vormen van toeristisch of zakelijk verblijf, waarbij Het Verhaal van Breda vertrekpunt is;

4. De vastgestelde Hotelvisie met evt. updates dan daarin te integreren.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18-05-2017

Gepubliceerd op 19-05-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018