Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

MOTIE Onderwijshuisvesting.

Overwegende dat,

  • Het onderwijsveld en de gemeente Breda momenteel bezig zijn met een proces van doordecentraliseren van de gelden onderwijshuisvesting voor primair onderwijs.
  • Het opleggen van tijdsdruk contraproductief zal werken voor het resultaat van dit proces en zorgvuldigheid voorop staat.

Constaterende dat,

  • Het ruimte bieden voor het nemen van tijd om een zorgvuldig proces van doordecentraliseren te stimuleren, mogelijk vertraging kan opleveren in het oplossen van enkele knelpunten in de onderwijshuisvesting
  • Inzicht in deze knelpunten ten tijde van de behandeling van de Voorjaarsnota gewenst is.

Verzoekt het college:

  • In de Voorjaarsnota aan te geven in hoeverre er in 2012 en 2013 vertraging kan ontstaan bij het oplossen van knelpunten op het vlak van de onderwijshuisvesting primair onderwijs.
  • In de Voorjaarsnota in beeld te brengen op welke wijze deze mogelijke vertraging kan worden voorkomen.
  • In de Voorjaarsnota in beeld te brengen wat de (extra) kosten zijn bij het onderwijsveld van het proces doordecentralisatie.
Gepubliceerd op 29-03-2012 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019