Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Kinderwindmolens

De jeugd heeft de toekomst. Daarom vindt D66 het van groot belang om de jeugd te betrekken bij de ambities die Breda heeft om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn. Breda heeft ook de ambitie om kinderen meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De beste manier daartoe is de proefondervindelijke manier. Daarom vraagt D66 Breda middels de motie ‘Kinderwindmolens’ aan het College om mogelijkheden te creëren voor realiseren van kleinschalige windmolens en deze proactief beschikbaar te stellen als investeringsmogelijkheid voor kinderen en hun ouders.

 

 

Gepubliceerd op 04-11-2016 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019