Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Illegale kap bestrijden

Joyce de Goede D66 Breda en Hilrieke Nauta Groen Links Breda,

Met betrekking tot de APV,
Constaterende dat:
 Breda de ambitie heeft een stad in het groen te zijn;
 De apv en bijbehorend sanctiebeleid geen onderscheidt (bijna) geen
onderscheidt maken tussen legale en illegale kap van bomen.
Overwegende dat:
 Illegale kap van bomen ongewenst is;
 De invoering van de bestuurlijke boete in combinatie met herplantplicht en het
groenfonds een instrument kan bieden om illegale kap effectiever aan te
kunnen pakken.
Draagt het College op te onderzoeken of een sanctiebeleid uitgewerkt kan worden om
illegale kap van bomen tegen te gaan en deze bevindingen uiterlijk in Q4 2018 aan de
raad terug te koppelen, indien mogelijk in de vorm van een APV-herziening.

Gepubliceerd op 19-06-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019