Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie herstelplannen voor zwaar getroffen sectoren

Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Begroting 2021

 

Constaterende dat

 • Sectoren als cultuur, horeca en evenementen zwaar getroffen zijn door de corona crisis;
 • Het niet vanzelfsprekend is dat deze sectoren zonder extra ondersteuning of ruimte na de corona crisis er weer bovenop kunnen komen;
 • Deze zwaar getroffen sectoren gebaat zijn bij het samen werken aan perspectief;
 • Naast deze sectoren er ook nog andere sectoren zijn die in de problemen zitten of nog kunnen komen, zoals de reisbranche, buurt en wijkcentra en sportverenigingen.

 

Overwegende dat

 • Het nog onduidelijk is wanneer de corona voorbij is;
 • Herstelplannen perspectief kunnen bieden aan mensen die werkzaam zijn in zwaar getroffen sectoren;
 • In de begroting 2,5 miljoen (exploitatie en investering) opgenomen staat om de effecten van de coronacrisis in 2021 het hoofd te bieden;
 • Het college voornemens is om een corona aanpak lange termijn op te stellen langs de lijnen recreĆ«ren, ontmoeten en werken;
 • De coronacrisis er langzaam, maar diep inhakt dat fundamentele keuzes nodig zouden kunnen zijn;
 • Het samen werken aan herstelplannen de kans biedt om afscheid te nemen van oude gebruiken en te werken aan nieuwe ambities.

 

Draagt het college op om bij de uitwerking van de corona maatregelen in 2021 samen met zwaar getroffen sectoren te gaan werken aan herstelplannen voor de toekomst

 • Hierbij in ieder geval de sectoren cultuur, horeca en evenementen mee te nemen;
 • Bij het opstellen van deze plannen niet te streven naar ouderwets herstel, maar ook ze zoeken naar vernieuwing en verandering en fundamentele keuzes te maken indien nodig.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020.

Gepubliceerd op 12-11-2020 - Laatst gewijzigd op 12-11-2020