Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

MOTIE bezoekerspas.

29-3-2012

Constaterende dat :

  1. Dat de wijkraad Stadshart/Valkenberg zich grote zorgen maakt over het parkeren van bezoekers van bewoners in het centrum van de stad
  2. Er binnen de singels voor een substantieel deel van de tijd sprake is van betaald parkeren
  3. Een aantal bewoners geconfronteerd wordt met teruglopend bezoek van familie en kennissen mede als gevolg van de toegenomen kosten

Overwegende dat:

  1. Vooral ouderen hierdoor in een sociaal isolement zouden kunnen komen
  2. Veel andere steden hier reeds adequate maatregelen voor hebben genomen
  3. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen dit probleem eerder zal toenemen dan afnemen

Verzoekt het college van B&W

  • voor de voorjaarsnota nader de problematiek in kaart te brengen en mogelijkheden te onderzoeken om tot een structurele oplossing voor dit probleem te komen , waaronder de mogelijkheid van een gereduceerd parkeertarief voor bezoekers van bewoners van de binnenstad, en de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad te presenteren.
Gepubliceerd op 29-03-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018