Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Achterstand op bomen inlopen

 De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 1 juli 2021 

Constaterende dat: 

  • • Breda achterloopt met de (her)plant van bomen; 
  • • Breda voor het inlopen van deze achterstand jaarlijks geld heeft gereserveerd, maar dit geld inzet wordt voor het veilig houden van de stad; 
  • • Met het inlopen van de achterstand nauwelijks wordt gestart; 
  • • Breda een stad in het park wil zijn; 

Overwegende dat: 

  • • Het niet alleen wenselijk is om de kosten inzichtelijk te maken voor het inlopen van de achterstand, maar om ook zo snel mogelijk de achterstand in te lopen. 

Draagt het college op om in de begroting een plan van aanpak te maken om de achterstand op het planten van bomen zo snel mogelijk in gelopen te hebben. 

Gepubliceerd op 01-07-2021 - Laatst gewijzigd op 01-07-2021