Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

MOTIE  Van A naar een beter Breda. Zuidelijke Rondweg

 

Ondergetekende(n),

 

D66 Breda                                                           Volkspartij Breda                                                      Elbertse/Groeneweg

 1. van het Hof P. Ruijs-Lee                                                                   P. Elbertse

 

Constaterende dat:

 1. De huidige voorgestelde investering voor de Zuidelijke Rondweg (ZRW) maatregelen zijn die effect hebben op de komende 5 tot 10 jaar;
 2. Een grootschalige aanpak van de ZRW volgens de structuurvisie pas na 2030 gepland staat;
 3. De gelijkvloerse kruising met stoplichten bij de Baronielaan en de huidige 2-baans-tunnelbak knelpunten blijven;
 4. Het gebruikte verkeersstromen onderzoek uit 2007/2008 stamt;
 5. Er tot nu toe weinig onderzoek is gedaan naar alternatieven, zoals een tunnelbak of ongelijkvloerse kruising, of aanvullende maatregelen om de doorstroming verder te bevorderen, omdat dit niet binnen de huidige opdracht paste.

 

Overwegende dat:

 1. Het verkeer op de ZRW dicht is geslibd;
 2. De file op de ZRW jaarlijks met 60 meter groeit;
 3. Ook het sluipverkeer op omliggende binnenwegen met het uitblijven van maatregelen zal blijven toenemen;
 4. Goed onderzoek (kosten, cofinanciering, gezondheidseffecten en doorstromingseffecten) naar alternatieven om tot een structurele, duurzame oplossing te komen, tijd vergt;
 5. Er een aantal maatregelen in het voorgestelde plan zitten die alternatieven niet in de weg zitten en noodzakelijk zijn om per direct de doorstroming van de ZWR te verbeteren namelijk;
  • Oost 1 & 2
  • West 2
 6. Er een aantal maatregelen in het plan zit, waaronder West 1 & 3 die minder effect hebben op de doorstroming en waarvoor mogelijk andere alternatieven te bedenken zijn alvorens deze genomen dienen te worden.

 

Draagt het College op

 1. Voordat men overgaat tot het realiseren van het onderdeel ‘West 1 & 3’ aanvullend onderzoek te doen (inclusief burgerinitiatieven) naar andere oplossingen ten behoeve van een structurele verbetering van de doorstroming en lucht- en geluidskwaliteit op de ZRW en de raad hierbij te betrekken.
 2. In dit onderzoek in ieder geval mee te nemen:
 • Kenteken/verkeersstromen onderzoek
 • Mogelijkheden voor cofinanciering
 • Doorstromingseffecten
 • Nieuwe vervoersvormen

 

 1. Bij het onderzoek toe te werken naar een planning om tot structurele oplossingen te komen voordat de huidige maatregelen zijn achterhaald en de resultaten van dit onderzoek te integreren in de herziening van de algehele mobiliteitsvisie;
Gepubliceerd op 09-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018