Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake ‘Kenniscentrum klimaat: juist in Breda!’

Geacht college,

 

Breda maakt grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Zo is het afgelopen jaar onder andere de Zonnewijde geopend en zijn er duizenden zonnepanelen gerealiseerd op daken van scholen en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is er voor extra koelte in de hete zomer een fontein gerealiseerd op het Kasteelplein en wordt de Oude Veste omgetoverd tot een “groene” Veste. Ook wordt er veel geïnvesteerd in groen en natuur in en rond Breda. Naast al deze mooie voorbeelden staan er nog veel meer duurzame plannen op de rol om Breda echt duurzaam te maken. Zoals het vergroenen van gevels en het oprichten van een duurzaamheidscentrum.

 

Dat is (inter)nationaal niet onopgemerkt gebleven. Zo was Breda aanwezig op de klimaatconferentie in Parijs om te vertellen over ons ruimtelijke adaptatie beleid en bezocht eurocommissaris Šefčovič Breda om zich bij te laten praten over hoe Breda werkt aan duurzame energie. Hij roemde daarbij Breda vooral vanwege het samen optrekken van de Gemeente met bewoners en energie coöperaties. Daarnaast vervult Breda twee belangrijke landelijke rollen. Zo zijn we trekker op de groene motor van de circulaire economie en ook van de algemene circulaire economie.

 

Deze week lazen we in de krant dat in Nederland het Global Centre of Excellence on Climat Adaptation (GCEA) gevestigd zal gaan worden. Een instituut dat kennisinstellingen, bedrijven, overheden, financiële instellingen en inwoners samenbrengt om oplossingen te zoeken voor de gevolgen van klimaatverandering. D66 en PvdA zijn, gelet op het bovenstaande, van mening dat een dergelijk kenniscentrum juist in Breda gevestigd moet worden. Maar daarnaast zijn er nog tal van factoren waarom Breda de ideale vestigingsplaats is voor het internationale klimaatinstituut. Om er een paar te noemen:

 

  • Regio West-Brabant: veel bedrijven en organisaties in de regio West-Brabant richten zich sterk op duurzaamheid onder andere binnen de topsectoren biobased economy en logistiek. In beide topsectoren wordt volop gewerkt aan oplossingen voor diverse vraagstukken als gevolg van klimaatverandering. Bijvoorbeeld bij de Antea Group in Oosterhout, op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en logistiekpark Moerdijk.
  • Kennisinstellingen: Er zit veel kennis in de regio. Zo heeft Breda twee uitmuntende Hogescholen (Avans en NHTV), de Dinalog Campus en de Universiteit van Tilburg is om de hoek. Allen houden zich veel bezig met duurzaamheid, bijvoorbeeld in het Centre of Expertise Biobased Economy van de Avans Hogeschool. Hierdoor is kennis over duurzaamheid eenvoudig in de nabijheid voorhanden.
  • De bereikbaarheid van Breda: Breda heeft een ideale ligging bezien vanuit verschillende (inter)nationale instituties. Via de weg en per spoor is Breda goed bereikbaar, zeker als straks ook de spoorverbinding met Antwerpen, Brussel en Duitsland gerealiseerd wordt.
  • Het Verhaal van Breda: de vestiging van een dergelijk instituut past binnen de ambities van een internationale en groene stad, zoals geformuleerd in het Verhaal van Breda.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 

  1. Kent het College de genoemde artikelen en het voornemen voor het vestigen van het GCEA in Nederland?
  2. Is het College met ons van mening dat het een dergelijk kenniscentrum een waardevolle aanwinst is voor Breda en aansluit bij onze ambities?
  3. Is het College bereid te verkennen of het kennisinstituut in Breda gevestigd kan worden?
  4. Is het College bereid daarover in gesprek te gaan met regionale kennisinstellingen, overheden, bedrijven en organisaties?
  5. Wil het College daarbij ook onderzoeken waar in Breda het kennisinstituut zou kunnen landen en of er een verbinding gemaakt kan worden met ons eigen duurzaamheidscentrum?
  6. Is het College bereid om zich bij de staatssecretaris sterk te maken voor de vestiging van het kenniscentrum in Breda?

 

 

In afwachting van uw antwoord,

Tim van het Hof,                                                                             Henk van der Velde
Namens D66 Breda                                                                        Namens PvdA Breda

 

Gepubliceerd op 09-02-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018